logo Karlovarský kraj

                                                       Projekt Zdravé rodičovství. 

Projekt se realizuje za finanční podpory Karlovarského kraje.

     Změny vyhrazeny — informováni budete na emailové adrese po přihlášení na akci.

 

  Beseda pro rodiče      1Akademie 1[1]       Foto7329

 Odkazy na užitečné stránky

E-Bezpečí - bezpečný internet pro děti i rodiče. Kyberšikana, kybergrooming, sexting, stalking, sociální inženýrství, Facebooku, eBezpečí, dětská pornografie 

Rizika a nebezpečí na nás číhají doslova na každém kroku. Je velmi důležité o nich vědět, umět je předvídat a umět se jim vyvarovat nebo si s nimi poradit, v případě ohrožení.

Internetový portál  nabízí kvalitní informace z oblasti zabývající se ohroženými dětmi v České republice. Články, jež zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, již právě řeší, a dále pro všechny, které zajímá tematika ohrožených dětí.

Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. 

Snahou portálu je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité.

Portál pro rodiče o tom, jask předávat zdravé návyky vlastním dětem.

Katalog volnočasových aktivit pro děti ve  všech krajích.

Průvodce zdravým životním stylem pro děti a rodiče

Poradenství - Karlovarský kraj

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního 

Zařízení poskytuje komplexní péči osobám se zdravotním postižením od nejranějšího věku do dospělosti.

Středisko pro děti a mládež, které poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování.

Speciálně pedagogická péče pro děti i dospělé.

Zvyšování kompetencí k učení a řešení problémů, komunikačních a prezentačních dovedností pro zvýšení školní úspěšnosti.

Poradna poskytuje tyto sociální služby: Odborné sociální poradenství, telefonickou krizovou pomoc.

Komunikace mezi školou a rodiči - jak se vyhnout zbytečným nedorozuměním a konfliktům

18.3.2019 - 18.3.2019

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): PhDr. David Čáp, Ph.D.

Obsah, program:

Co rodiče od školy očekávají a co potřebují? Co naopak potřebují vyučující rodičům sdělit? Jak se vyhnout zbytečným nedorozuměním. Jak komunikovat s rozhořčeným či slovně agresivním rodičem, případně s rezignovaným či plačícím rodičem tak, aby bylo možné ve spolupráci pokračovat.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Klady a zápory hyperaktivity u dětí od raného věku po dospělost

19.3.2019 09:00 - 19.3.2019 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka):
PaedDr. Hana Žáčková

Obsah, program:

Na semináři budou učitelé seznámeni s etiologií, základními projevy a odlišením syndromu ADHD od ADHD s poruchou chování. Jak vypadají projevy ADHD v jednotlivých vývojových obdobích od narození po dospělost. Řekneme si, jaké jsou silné a slabé stránky hyperaktivních dětí, jak je výchovně a výukově vést., jak je dovést do dospělosti, aby se úspěšně začlenily do běžného životaZobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Lateralita a školní úspěšnost

16.4.2019 9:00 - 13:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Svatava Vyhlídalová, zakladatelka a předsedkyně Asociace soukromých poradenských pracovníků s celostátní působností, zkušená lektorka se soukromou praxí v poradenství ve školství se zaměřením na SPU, ADD, ADHD.

Obsah, program:

Cílem semináře je osvojit si zajímavé přístupy i metodiky pro zmírnění eventuelních negativních prožitků neúspěšnosti dítěte na počátku základní školní docházky - zaměřeno na latelalitu.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis