logo Karlovarský kraj

                                                       Projekt Zdravé rodičovství. 

Projekt se realizuje za finanční podpory Karlovarského kraje.

     Změny vyhrazeny — informováni budete na emailové adrese po přihlášení na akci.

 

  Beseda pro rodiče      1Akademie 1[1]       Foto7329

 Odkazy na užitečné stránky

E-Bezpečí - bezpečný internet pro děti i rodiče. Kyberšikana, kybergrooming, sexting, stalking, sociální inženýrství, Facebooku, eBezpečí, dětská pornografie 

Rizika a nebezpečí na nás číhají doslova na každém kroku. Je velmi důležité o nich vědět, umět je předvídat a umět se jim vyvarovat nebo si s nimi poradit, v případě ohrožení.

Internetový portál  nabízí kvalitní informace z oblasti zabývající se ohroženými dětmi v České republice. Články, jež zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, již právě řeší, a dále pro všechny, které zajímá tematika ohrožených dětí.

Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. 

Snahou portálu je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité.

Portál pro rodiče o tom, jask předávat zdravé návyky vlastním dětem.

Katalog volnočasových aktivit pro děti ve  všech krajích.

Průvodce zdravým životním stylem pro děti a rodiče

Poradenství - Karlovarský kraj

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního 

Zařízení poskytuje komplexní péči osobám se zdravotním postižením od nejranějšího věku do dospělosti.

Středisko pro děti a mládež, které poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování.

Speciálně pedagogická péče pro děti i dospělé.

Zvyšování kompetencí k učení a řešení problémů, komunikačních a prezentačních dovedností pro zvýšení školní úspěšnosti.

Poradna poskytuje tyto sociální služby: Odborné sociální poradenství, telefonickou krizovou pomoc.

Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis