PROJEKT ZDRAVÁ RODINA 2023

Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství. Semináře, workshopy a poradenství s cílem posílit zdravé vztahy v rodině, zdravý životní styl, prevenci konfliktů v rodině, sladění zaměstnání a rodiny.

1) individuální poradenství (finanční, osobnostní a kariérové, psychoterapie)

2) realizací  seminářů s tématikou:

  • Zdravý životní styl v rodině (zvyšování zdravotní gramotnosti)
  • Konflikty v rodině 
  • Tradice a rituály v životě dítěte
  • Bezpečnost dětí a prevence (prevence dětských úrazů, první pomoc)
  • Obtížné situace s v rodině (příprava na MŠ, ZŠ, poruchy učení a hyperaktivita..)

Podpořeno   z rozpočtu MPSV a z dotačního programu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 2023.

www.kr-karlovarsky.cz

www.mpsv.cz


 Logo-KK-2021     Logo_MPSV_Rodina_01_color

 

 

Projekt Zdravé rodičovství 2020  Logo_MPSV_Rodina_01_color

Ve spolupráci s obcí Hory - http://obec-hory.cz/

Cílem projektu je odpovídat na potřeby rodin v obci Hory, Karlových Varů, případně dalších přilehlých obcí a podpořit účastníky ke zvýšení důvěry ve vlastní budoucnost. Toho bude dosaženo prostřednictvím preventivních aktivit na podporu rodiny, konkrétně zajištěním klíčových aktivit:

1) individuální poradenství (právní, finanční, osobnostní a kariérové)

2) realizací  seminářů s tématikou:

  • Zdravý životní styl v rodině (zvyšování zdravotní gramotnosti)
  • Konflikty v rodině (řešení sporů, mezigenerační konflikty, sendvičová generace – péče o rodiče i děti, aj., vztahy v neúplných a doplněných rodinách)
  • Sladění zaměstnání a rodiny
  • Bezpečnost dětí a prevence (kyberšikana, sociální sítě, prevence dětských úrazů, šikana, ...)
  • Obtížné situace s v rodině (příprava na MŠ, ZŠ, poruchy učení a hyperaktivita..)

3) Hlídáním dětí v době konání kurzů a v době poradenství Během besed bude zajištěno hlídání dětí.

4)  Vznikem  brožury s tématikou výše uvedených aktivit

 

Program Zdravé rodičovství 2020 - pozvánka Leták Zdravé rodičovství

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA.

 


logo Karlovarský kraj

                                                       Projekt Zdravé rodičovství 2016

Projekt se realizoval za finanční podpory Karlovarského kraje.

    

 

  Beseda pro rodiče             Foto7329

 Odkazy na užitečné stránky

E-Bezpečí - bezpečný internet pro děti i rodiče. Kyberšikana, kybergrooming, sexting, stalking, sociální inženýrství, Facebooku, eBezpečí, dětská pornografie 

Rizika a nebezpečí na nás číhají doslova na každém kroku. Je velmi důležité o nich vědět, umět je předvídat a umět se jim vyvarovat nebo si s nimi poradit, v případě ohrožení.

Internetový portál  nabízí kvalitní informace z oblasti zabývající se ohroženými dětmi v České republice. Články, jež zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, již právě řeší, a dále pro všechny, které zajímá tematika ohrožených dětí.

Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. 

Snahou portálu je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité.

Portál pro rodiče o tom, jask předávat zdravé návyky vlastním dětem.

Katalog volnočasových aktivit pro děti ve  všech krajích.

Průvodce zdravým životním stylem pro děti a rodiče

Poradenství - Karlovarský kraj

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního 

Zařízení poskytuje komplexní péči osobám se zdravotním postižením od nejranějšího věku do dospělosti.

Středisko pro děti a mládež, které poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování.

Speciálně pedagogická péče pro děti i dospělé.

Zvyšování kompetencí k učení a řešení problémů, komunikačních a prezentačních dovedností pro zvýšení školní úspěšnosti.

Poradna poskytuje tyto sociální služby: Odborné sociální poradenství, telefonickou krizovou pomoc.

Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis