Projekt Zdravé rodičovství 2020  Logo_MPSV_Rodina_01_color

Ve spolupráci s obcí Hory - http://obec-hory.cz/

Cílem projektu je odpovídat na potřeby rodin v obci Hory, Karlových Varů, případně dalších přilehlých obcí a podpořit účastníky ke zvýšení důvěry ve vlastní budoucnost. Toho bude dosaženo prostřednictvím preventivních aktivit na podporu rodiny, konkrétně zajištěním klíčových aktivit:

1) individuální poradenství (právní, finanční, osobnostní a kariérové)

2) realizací  seminářů s tématikou:

  • Zdravý životní styl v rodině (zvyšování zdravotní gramotnosti)
  • Konflikty v rodině (řešení sporů, mezigenerační konflikty, sendvičová generace – péče o rodiče i děti, aj., vztahy v neúplných a doplněných rodinách)
  • Sladění zaměstnání a rodiny
  • Bezpečnost dětí a prevence (kyberšikana, sociální sítě, prevence dětských úrazů, šikana, ...)
  • Obtížné situace s v rodině (příprava na MŠ, ZŠ, poruchy učení a hyperaktivita..)

3) Hlídáním dětí v době konání kurzů a v době poradenství Během besed bude zajištěno hlídání dětí.

4)  Vznikem  brožury s tématikou výše uvedených aktivit

 

Program Zdravé rodičovství 2020 - pozvánka Leták Zdravé rodičovství

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA.

 


logo Karlovarský kraj

                                                       Projekt Zdravé rodičovství 2016

Projekt se realizoval za finanční podpory Karlovarského kraje.

    

 

  Beseda pro rodiče             Foto7329

 Odkazy na užitečné stránky

E-Bezpečí - bezpečný internet pro děti i rodiče. Kyberšikana, kybergrooming, sexting, stalking, sociální inženýrství, Facebooku, eBezpečí, dětská pornografie 

Rizika a nebezpečí na nás číhají doslova na každém kroku. Je velmi důležité o nich vědět, umět je předvídat a umět se jim vyvarovat nebo si s nimi poradit, v případě ohrožení.

Internetový portál  nabízí kvalitní informace z oblasti zabývající se ohroženými dětmi v České republice. Články, jež zde najdete, jsou určeny zejména rodinám s dětmi, které potřebují poradit nebo se zorientovat v problémové situaci, již právě řeší, a dále pro všechny, které zajímá tematika ohrožených dětí.

Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. 

Snahou portálu je informovat veřejnost o všem, co se ve vzdělávání děje a je důležité.

Portál pro rodiče o tom, jask předávat zdravé návyky vlastním dětem.

Katalog volnočasových aktivit pro děti ve  všech krajích.

Průvodce zdravým životním stylem pro děti a rodiče

Poradenství - Karlovarský kraj

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary je školské zařízení, které poskytuje poradenské, diagnostické, reedukační a psychoterapeutické služby v oblasti výchovy a vzdělávání a v otázkách osobnostního, sociálního a profesního 

Zařízení poskytuje komplexní péči osobám se zdravotním postižením od nejranějšího věku do dospělosti.

Středisko pro děti a mládež, které poskytuje všestrannou preventivně výchovnou péči dětem a mládeži s negativními jevy chování.

Speciálně pedagogická péče pro děti i dospělé.

Zvyšování kompetencí k učení a řešení problémů, komunikačních a prezentačních dovedností pro zvýšení školní úspěšnosti.

Poradna poskytuje tyto sociální služby: Odborné sociální poradenství, telefonickou krizovou pomoc.

Kyberbezpečnost - jak ochránit vlastní dítě

4.6.2020 17:00 - 4.6.2020

Místo konání: Hory 47, obec Hory

Lektor(ka): Mgr. Jana Modrá

Obsah, program:

Kyberbezpečnost u dětí. Tráví Vaše dítě na internetu více času než je zdrávo? Víte, co tam dělá? Jakým rizikům je vystaveno? Jedná se o závislost nebo nepostradatelný nástroj k učení na trhu práce? Jak zajistit bezpečnost svých dětí na internetu? A jak s nimi o tom hovořit?

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

 

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Life Balance - Sladění zaměstnání a rodiny

2.7.2020 17:00 - 2.7.2020

Místo konání: Hory 47, Hory

Lektor(ka): Mgr. Jana Modrá

Obsah, program:

Sladění zaměstnání a rodiny - Life balance. Jak sladit rodinu a práci a zvládnout obojí, aniž bychom se zhroutili. Stále přemýšlíte, co dřív – uvařit, uklidit, odevzdat uzávěrky, obvolat klienty, stihnout dojít pro dítě do školky …. večer Vás přepadne únava a ráno vše nanovo? Na semináři se dozvíte, jak na to, abyste znovu ovládli Váš život.

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Nordic Walking - ukázka s metodikou

9.9.2020 17:00 - 9.9.2020

Místo konání: Hory 47, Hory

Lektor(ka): Mgr. Jana Modrá

Obsah, program:

Zdravý životní styl  Nordic Walking. Jak na zdravý životní styl v místě, kde žijeme. Tentokrát venku – začínáme v učebně, ale s hůlkami se následně přesouváme ven.

Nordic walking je ideální pohybová aktivita pro každého, vhodná je pro všechny generace, mladší i starší, zdravé i pohybově limitované, děti i sportovce. My společně zjistíme, jaké hole si vybrat, jak začít, jakým chybám se vyvarovat a pod odborným okem lektorky vyrazíme s nově nabytými zkušenostmi směrem les, kde doladíme techniku.

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Školní zralost a úspěšnost

19.9.2020 9:30 - 19.9.2020

Místo konání: Hory 47, Hory

Lektor(ka): Mgr. Jana Modrá

Obsah, program:

Obtížné situace s v rodině se zaměřením na školní zralost a úspěšnost. Připravenost na školu, domácí příprava, jak podpořit dítě v tom, aby se mu ve škole dařilo.

- jak zjistit, že je dítě zralé na školu po tělesné, psychické i sociální stránce?

- ve škole se mu nedaří, přestože jste přípravu nezanedbali?

- jak se doma efektivně učit a neopakovat stále stejné chybné strategie učení (mechanické učení, dril...)?

- jak nejlépe odhalit a podpořit silné strnky dítěte? Jak pracovat s těmi slabšími?

Vhodné pro rodiče a prarodiče dětí navštěvující ZŠ, nebo připravující dítě na vstup do ZŠ.

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Zdravá záda

23.9.2020 17:00 - 23.9.2020

Místo konání: Hory 47, Hory

Lektor(ka): Mgr. Jana Modrá

Obsah, program:

Zdravý životní styl. Zdravá záda.

Většinu času prosedíme ve škole, v práci. Bolavá záda už netrápí jen nejstarší.

Dlouhodobé nerovnoměrné zatížení zad,  nedostatek pohybu, dlouhodobý stres postupně vedou k bolestem zad, které znepříjemňují život všem generacím. Sami bolestem napomáháme nevhodnými zažitými pohybovými návyky.

Jak předcházet bolestem zad, jak správně sedět, ležet, chodit, manipulovat s věcmi, pracovat v domácnosti nebo psát úkoly...?

Seminář ideální pro všechny členy domácnosti.

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Zdravé partnerské vztahy

8.10.2020 17:00 - 8.10.2020

Místo konání: Hory 47, Hory

Lektor(ka): Mgr. Jana Modrá

Obsah, program:

Konflikty v rodině. Zdravé partnerské vztahy. Zvládli jste nouzový stav bez ponorkové nemoci? Nebo to občas zajiskřilo. Co je v normě a co už přes čáru?

Vztahy mezi partnery s sebou nutně přináší i řadu konfliktních situací, rozdílné způsoby komunikace mohou způsobit zbytečné dusno. Na semináři se dozvíte, co mají oba partneři udělat pro přívětivé domácí klima, jak mají budovat vztah a vnímat se navzájem s respetem a úctou. Jak lze společně řešit obtížné situace a krize, které nám vstoupí do života?

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Neudrží pozornost a zlobí, co s tím?

17.10.2020 9:30 - 17.10.2020

Místo konání: Hory 47, Hory

Lektor(ka): Mgr. Jana Modrá

Obsah, program:

Obtížné situace s v rodině.

Neudrží pozornost a zlobí, co s tím? Znají to všichni rodiče. Můžeme „zlobení“ předejít? Jak ho máme řešit? Kdy už vyhledat odborníka? 

Jak rozpoznat obyčejnou neukázněnost a kdy hovoříme o diagnóze ADHD (poruchy pozornosti a chování)?

Jak postupovat ve výchově dítěte s poruchami pozornosti a chování a jak to psychicky zvládat?

Kdo a jak nám může pomoci?

Na všechny tyto otázky odpoví zkušená speciální pedagožka. Zváni jsou všichni vnímaví rodiče, prarodiče, kteří mají zájem pochopit své dítě a podpořit jeho rozvoj.

Po domluvě mohou následovat individuální konzultace (výchovné poradenství, práce s IVP, komunikace se školou aj.) - opět v rámci projektu zdarma.

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

 

 

 

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Psychosomatika - když duše mluví řečí těla

12.11.2020 17:00 - 12.11.2020

Místo konání: Hory 47, Hory

Lektor(ka): Mgr. Jana Modrá

Obsah, program:

Zdravý životní styl. Psychosomatika aneb když duše mluví řečí těla. Bolí dítě před školou břicho až příliš často? Trpíte migrénami? Nemůžete se kvůli ztuhlým svalům pořádně hýbat? A není za tím vším náhodou naše pochroumaná psychika?

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

 

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Přechodové rituály

14.11.2020 9:30 - 14.11.2020

Místo konání: Hory 47, Hory

Lektor(ka): Mgr. Jana Modrá

Obsah, program:

Konflikty v rodině. Přechodové rituály.

Změny, které nás v životě čekají – porod, svatba, důchod, odchod dětí do školy, z domu, jak zvládnout změny, které s sebou přináší změnu našeho životního rytmu?

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

 

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Rodina ve 21. století

12.12.2020 9:30 - 12.12.2020

Místo konání: Hory 47, Hory

Lektor(ka): Mgr. Jana Modrá

Obsah, program:

Rodina v 21.století – co trápí rodinu, např. budeme řešit soužití generací – co můžeme očekávat – má to své výhody i nevýhody.

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA. Jsou určeny především pro obyvatele Hor, vítáni jsou ale všichni zájemci i z okolí.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis