Nabízíme:

Má Vaše dítě potíže s učením? Nedokáže se soustředit? Nosí domů špatné známky, přestože máte pocit, že příprava byla dostatečná? Nechce se s Vámi učit? Učení ho nebaví, ze školy má hrůzu?  Nebo se naopak učí rádo, ale požadavky školy neodpovídají jeho potřebám? 

Máme pro Vás řešení!

Na základě vstupního rozhovoru (zdarma) zjistíme,  jaké jsou hlavní důvody  častého neúspěchu a navrhneme další aktivity.

Na co přesně se můžeme soustředit?


Zvyšování kompetencí k učení a řešení problémů, komunikačních a prezentačních dovedností pro zvýšení školní úspěšnosti.
Doučování formou netradičních metod, které usnadňují zapamatování a využití informací (výuka podle učebních stylů, mentální mapování, trénink paměti a pozornosti, konstruktivní pedagogika).
Reedukační aktivity pro žáky s dyslexií, dysortografií, dysgrafií, dyskalkulií.
Trénink paměti a koncentrace pozornosti u dětí s diagnózou ADD/ADHD.
Výchovné poradenství pro rodiče.
Práce s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami.
Program HYPO (snížení hyperaktivity a zvýšení pozornosti) pro děti s odkladem školnídocházky. Vhodné též jako příprava do školy.

 

Místo: 


Kde: Bludiště, Alžbětiny lázně, Smetanovy sady 1, 36001 Karlovy Vary

Kdo s Vašimi dětmi bude pracovat:


Mgr. Zuzana Týnková
Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala Pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a pedagogické poradenství, dále absolvovala na stejné katedře Učitelství pro střední školy (Pedagogika; 2005, Psychologie - dokončení 2016).Absolvovala mnoho odborných kurzů věnujících se zejména žákům s SVP, rozvoji kompetencí u žáků, soft skills aj.  Působila jako učitelka, metodička minimální prevence a výchovná poradkyně na základních školách. Vede individuální poradnu se zaměřením na výchovné a vzdělávací obtíže žáků, kariérové poradenství. Několik let se soustředí - jako metodik, organizátor i lektor - na vzdělávání učitelů, veřejnosti, nelékařského personálu, pracovníků v sociální sféře.

Cena:


Jednorázové sezení: 500,-Kč/hod.
5 hodin: 1750,-Kč
10 hodin: 3200,-Kč
Pololetí (18 hodin): 5400,-Kč
Materiály na domácí přípravu: 250,-Kč

2 děti (stejný ročník):
5 hodin: 1300,-Kč/1 dítě
10 hodin: 2500,-Kč/1 dítě
Pololetí (18 hodin): 3600,-Kč/1 dítě
Materiály na domácí přípravu: v ceně 

Rezervace/objednávání


Zuzana Týnková, 608907894, zuzana.tynkova@seznam.cz, bludistekv@seznam.cz

Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis