Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

18.9.2020 9:00 - 18.9.2020 15:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): Mgr. Hana Švejdová

Informace o lektorovi:

Od roku 2002  se aktivně podílela na přípravě rámcového programu pro předškolní vzdělávání a prostřednictvím své lektorské činnosti pomáhala při jeho uvádění do praxe.

V současné době pracuje jako lektor pro vzdělávání pedagogů v oblasti předškolní pedagogiky, dramatické výchovy, konstruktivistického vzdělávání, prožitkového učení v rámci pedagogických vzdělávacích center, jako externí pedagog či lektor na vysokých pedagogických školách (JČU České Budějovice, PF UK Praha).

Od roku 2002 jsem se aktivně podílela na přípravě rámcového programu pro předškolní vzdělávání a prostřednictvím své lektorské činnosti pomáhala při jeho uvádění do praxe.
V současné době pracuji jako lektor pro vzdělávání pedagogů v oblasti předškolní pedagogiky, dramatické výchovy, konstruktivistického vzdělávání,  prožitkového učení v rámci pedagogických vzdělávacích center (Portál Praha, KCVJŠ Plzeň, Památník Lidice, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hradec Králové  atd.), jako externí pedagog či lektor na vysokých pedagogických školách (JČU České Budějovice, PF UK Praha).
Publikační činnost:
Nakladatelství  Portál: (spoluautorství)
„Vzdělávání v mateřské škole“ (ISBN 978-80-7367-774-9)
„Metody dramatické výchovy v mateřské škole“ (ISBN 978-80-262-0020-8)
„Hrajeme si s pohádkami“ (ISBN 80-7178-355-2)
 
Nakladatelství Raabe: (autorství)
Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát (ISBN 978-80-7496-078-9)
Kůry, můry, ven, ať je krásný den (ISBN 978-80-7496-079-6)
Obletět svět přál bych si hned (ISBN 978-80-87553-46-6)
Metodické listy pro Raabe v letech 1999-2012
 
Časopis Informatorium (Portál Praha) a Tvořivá dramatika (ARTAMA Praha)


Více zde: https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/kdojsemja/vzdelani-a-praxe/
Od roku 2002 jsem se aktivně podílela na přípravě rámcového programu pro předškolní vzdělávání a prostřednictvím své lektorské činnosti pomáhala při jeho uvádění do praxe.
V současné době pracuji jako lektor pro vzdělávání pedagogů v oblasti předškolní pedagogiky, dramatické výchovy, konstruktivistického vzdělávání,  prožitkového učení v rámci pedagogických vzdělávacích center (Portál Praha, KCVJŠ Plzeň, Památník Lidice, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hradec Králové  atd.), jako externí pedagog či lektor na vysokých pedagogických školách (JČU České Budějovice, PF UK Praha).
Publikační činnost:
Nakladatelství  Portál: (spoluautorství)
„Vzdělávání v mateřské škole“ (ISBN 978-80-7367-774-9)
„Metody dramatické výchovy v mateřské škole“ (ISBN 978-80-262-0020-8)
„Hrajeme si s pohádkami“ (ISBN 80-7178-355-2)
 
Nakladatelství Raabe: (autorství)
Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát (ISBN 978-80-7496-078-9)
Kůry, můry, ven, ať je krásný den (ISBN 978-80-7496-079-6)
Obletět svět přál bych si hned (ISBN 978-80-87553-46-6)
Metodické listy pro Raabe v letech 1999-2012
 
Časopis Informatorium (Portál Praha) a Tvořivá dramatika (ARTAMA Praha)


Více zde: https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/kdojsemja/vzdelani-a-praxe/
Od roku 2002 jsem se aktivně podílela na přípravě rámcového programu pro předškolní vzdělávání a prostřednictvím své lektorské činnosti pomáhala při jeho uvádění do praxe.
V současné době pracuji jako lektor pro vzdělávání pedagogů v oblasti předškolní pedagogiky, dramatické výchovy, konstruktivistického vzdělávání,  prožitkového učení v rámci pedagogických vzdělávacích center (Portál Praha, KCVJŠ Plzeň, Památník Lidice, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hradec Králové  atd.), jako externí pedagog či lektor na vysokých pedagogických školách (JČU České Budějovice, PF UK Praha).
Publikační činnost:
Nakladatelství  Portál: (spoluautorství)
„Vzdělávání v mateřské škole“ (ISBN 978-80-7367-774-9)
„Metody dramatické výchovy v mateřské škole“ (ISBN 978-80-262-0020-8)
„Hrajeme si s pohádkami“ (ISBN 80-7178-355-2)
 
Nakladatelství Raabe: (autorství)
Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát (ISBN 978-80-7496-078-9)
Kůry, můry, ven, ať je krásný den (ISBN 978-80-7496-079-6)
Obletět svět přál bych si hned (ISBN 978-80-87553-46-6)
Metodické listy pro Raabe v letech 1999-2012
 
Časopis Informatorium (Portál Praha) a Tvořivá dramatika (ARTAMA Praha)


Více zde: https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/kdojsemja/vzdelani-a-praxe/
Od roku 2002 jsem se aktivně podílela na přípravě rámcového programu pro předškolní vzdělávání a prostřednictvím své lektorské činnosti pomáhala při jeho uvádění do praxe.

Více zde: https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/kdojsemja/vzdelani-a-praxe/
Od roku 2002 jsem se aktivně podílela na přípravě rámcového programu pro předškolní vzdělávání a prostřednictvím své lektorské činnosti pomáhala při jeho uvádění do praxe.

Více zde: https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/kdojsemja/vzdelani-a-praxe/

Obsah, program:

V tomto vzdělávacím programu si prohloubíte znalosti v oblasti rozvoje matematické pregramotnosti u dětí v předškolním věku. Seznámíme vás s tím, co je matematická gramotnost a proč je třeba ji rozvíjet. Naučíte se efektivně využívat metody práce k rozvoji matematických představ, kompetencí k učení a k řešení problémů jako nástroje k dosažení maximální individuální úrovně matematické pregramotnosti. Zároveň získáte nový pohled na každodenní činnosti v mateřské škole z pohledu rozvoje předmatematických dovedností.
 

Obsah kurzu v bodech: 

  • Rozvoj matematické pregramotnosti jako nedílné součásti předškolního vzdělávání, její význam pro úspěšné další vzdělávání dítěte
  • Matematická pregramotnost a RVP PV – klíčové kompetence, očekávané výstupy, vzdělávací oblasti, v rámci kterých k rozvoji matematické pregramotnosti dochází
  • Význam vícesmyslového učení a jeho přínos pro rozvoj matematických představ (verbalizace v souvislosti s manipulativními činnostmi)
  • Jednotlivé oblasti matematických představ v souvislosti s matematickou pregramotností a možnosti jejich rozvoje (početnost, porovnávání, třídění, řazení, serialita, manipulace s předměty, prostorové vnímání a orientace, vnímání času a časové posloupnosti, vztah příčiny a následku)
  • Metody a formy práce vedoucí k rozvoji matematické pregramotnosti
Cílová skupina: učitelé MŠ

Cena akce je: 1100 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis