Komunikace mezi školou a rodiči - jak se vyhnout zbytečným nedorozuměním a konfliktům

22.10.2020 9:00 - 22.10.2020 15:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): PeadDr. et. Mgr. Hana Žáčková

Informace o lektorovi:

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK a psychologii se specializací v klinické psychologii na Filozofické fakultě UK. Na pedagogické fakultě dále pokračuje v postgraduálním studiu školní psychologie. Absolvovala psychoterapeutický výcvik se specializačními kurzy (reedukace specifických poruch učení a chování, relaxačních techniky atp.). Má zkušenosti z praxe školního psychologa i poradenské činnosti v pedagogicko-psychologických poradnách. Jako pedagog působila na základních i speciálních školách. Věnuje se také lektorské činnosti, přispívá do odborných periodik, spolupracovala na řadě knižních publikací, je členkou několika odborných asociací.

Obsah, program:

Na semináři si oživíte znalosti o komunikaci verbální i neverbální, osvojíte si zásady vedení rozhovoru, možnosti odvrácení konfliktu a řešení konfliktní situace, jak reagovat na nesouhlas a jaké asertivní techniky v těchto situacích použít nebo jakým postupům se vyhnout, jaká slova zásadně nepoužívat. Dozvíte se, jak vést rozhovor podle osobnostní typologie a jak komunikovat s hyperaktivním dítětem v problémové situaci či nedorozumění (specifika, odlišnosti). Nebudou chybět ani kazuistiky z dlouholeté praxe paní lektorky.
Seminář je určen pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním pedagogům, kteří v každodenním životě komunikují s rodiči svých žáků.

Cílová skupina: Seminář je určen pedagogům MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelkám ŠD a ostatním pedagogům, kteří v každodenním životě komunikují s rodiči svých žáků.

Cena akce je: 890 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis