Ať není plánování trápením aneb Plánování integrovaných celků v rámci TVP a jejich naplňování v praxi

17.9.2020 9:00 - 17.9.2020 15:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): Mgr. Hana Švejdová

Informace o lektorovi:

Od roku 2002  se aktivně podílela na přípravě rámcového programu pro předškolní vzdělávání a prostřednictvím své lektorské činnosti pomáhala při jeho uvádění do praxe.

V současné době pracuje jako lektor pro vzdělávání pedagogů v oblasti předškolní pedagogiky, dramatické výchovy, konstruktivistického vzdělávání, prožitkového učení v rámci pedagogických vzdělávacích center, jako externí pedagog či lektor na vysokých pedagogických školách (JČU České Budějovice, PF UK Praha).

Od roku 2002 jsem se aktivně podílela na přípravě rámcového programu pro předškolní vzdělávání a prostřednictvím své lektorské činnosti pomáhala při jeho uvádění do praxe.
V současné době pracuji jako lektor pro vzdělávání pedagogů v oblasti předškolní pedagogiky, dramatické výchovy, konstruktivistického vzdělávání,  prožitkového učení v rámci pedagogických vzdělávacích center (Portál Praha, KCVJŠ Plzeň, Památník Lidice, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hradec Králové  atd.), jako externí pedagog či lektor na vysokých pedagogických školách (JČU České Budějovice, PF UK Praha).
Publikační činnost:
Nakladatelství  Portál: (spoluautorství)
„Vzdělávání v mateřské škole“ (ISBN 978-80-7367-774-9)
„Metody dramatické výchovy v mateřské škole“ (ISBN 978-80-262-0020-8)
„Hrajeme si s pohádkami“ (ISBN 80-7178-355-2)
 
Nakladatelství Raabe: (autorství)
Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát (ISBN 978-80-7496-078-9)
Kůry, můry, ven, ať je krásný den (ISBN 978-80-7496-079-6)
Obletět svět přál bych si hned (ISBN 978-80-87553-46-6)
Metodické listy pro Raabe v letech 1999-2012
 
Časopis Informatorium (Portál Praha) a Tvořivá dramatika (ARTAMA Praha)


Více zde: https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/kdojsemja/vzdelani-a-praxe/
Od roku 2002 jsem se aktivně podílela na přípravě rámcového programu pro předškolní vzdělávání a prostřednictvím své lektorské činnosti pomáhala při jeho uvádění do praxe.
V současné době pracuji jako lektor pro vzdělávání pedagogů v oblasti předškolní pedagogiky, dramatické výchovy, konstruktivistického vzdělávání,  prožitkového učení v rámci pedagogických vzdělávacích center (Portál Praha, KCVJŠ Plzeň, Památník Lidice, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hradec Králové  atd.), jako externí pedagog či lektor na vysokých pedagogických školách (JČU České Budějovice, PF UK Praha).
Publikační činnost:
Nakladatelství  Portál: (spoluautorství)
„Vzdělávání v mateřské škole“ (ISBN 978-80-7367-774-9)
„Metody dramatické výchovy v mateřské škole“ (ISBN 978-80-262-0020-8)
„Hrajeme si s pohádkami“ (ISBN 80-7178-355-2)
 
Nakladatelství Raabe: (autorství)
Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát (ISBN 978-80-7496-078-9)
Kůry, můry, ven, ať je krásný den (ISBN 978-80-7496-079-6)
Obletět svět přál bych si hned (ISBN 978-80-87553-46-6)
Metodické listy pro Raabe v letech 1999-2012
 
Časopis Informatorium (Portál Praha) a Tvořivá dramatika (ARTAMA Praha)


Více zde: https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/kdojsemja/vzdelani-a-praxe/
Od roku 2002 jsem se aktivně podílela na přípravě rámcového programu pro předškolní vzdělávání a prostřednictvím své lektorské činnosti pomáhala při jeho uvádění do praxe.
V současné době pracuji jako lektor pro vzdělávání pedagogů v oblasti předškolní pedagogiky, dramatické výchovy, konstruktivistického vzdělávání,  prožitkového učení v rámci pedagogických vzdělávacích center (Portál Praha, KCVJŠ Plzeň, Památník Lidice, Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Hradec Králové  atd.), jako externí pedagog či lektor na vysokých pedagogických školách (JČU České Budějovice, PF UK Praha).
Publikační činnost:
Nakladatelství  Portál: (spoluautorství)
„Vzdělávání v mateřské škole“ (ISBN 978-80-7367-774-9)
„Metody dramatické výchovy v mateřské škole“ (ISBN 978-80-262-0020-8)
„Hrajeme si s pohádkami“ (ISBN 80-7178-355-2)
 
Nakladatelství Raabe: (autorství)
Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát (ISBN 978-80-7496-078-9)
Kůry, můry, ven, ať je krásný den (ISBN 978-80-7496-079-6)
Obletět svět přál bych si hned (ISBN 978-80-87553-46-6)
Metodické listy pro Raabe v letech 1999-2012
 
Časopis Informatorium (Portál Praha) a Tvořivá dramatika (ARTAMA Praha)


Více zde: https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/kdojsemja/vzdelani-a-praxe/
Od roku 2002 jsem se aktivně podílela na přípravě rámcového programu pro předškolní vzdělávání a prostřednictvím své lektorské činnosti pomáhala při jeho uvádění do praxe.

Více zde: https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/kdojsemja/vzdelani-a-praxe/
Od roku 2002 jsem se aktivně podílela na přípravě rámcového programu pro předškolní vzdělávání a prostřednictvím své lektorské činnosti pomáhala při jeho uvádění do praxe.

Více zde: https://hanka-svejdova-eshop.webnode.cz/kdojsemja/vzdelani-a-praxe/

Obsah, program:

Plánování integrovaných celků v rámci TVP a jejich naplňování v praxi. Praktická dílna pro učitele/učitelky mateřských škol zaměřená na konkrétní plánování obsahu předškolního vzdělávání formou integrovaných vzdělávacích celků v rámci TVP v souladu s RV PPV a ŠVP. Současně budou zmapovány metody, techniky, strategie a formy vhodné pro naplňování naplánovaného vzdělávacího obsahu v praxi. Základními pilíři pro plánování v rámci TVP s konkrétní nabídkou činností naplňující požadavky RVPPV bude integrovaný přístup ke vzdělávání, konstruktivistické vzdělávání, individualizace vzdělávání a vytváření příležitostí pro sociální učení dítěte 1. Struktura vzdělávacího celku v třídním vzdělávacím programu - charakteristika, cíle, obsah, očekávané kompetence. 2. Nabídka konkrétního tématu a jeho praktické naplánování v podobě integrovaného celku - práce ve skupinách 3. Reflexe, doplnění a hodnocení celku a konkretizace vhodných metod, technik, strategií a forem práce .

Cílová skupina: učitelé MŠ

Cena akce je: 890 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis