Vedení spisové služby ve školách a školských zařízeních v souladu s GDPR, včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním plánem.

19.3.2020 9:30 - 13.3.2020 14:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): RNDr. Ing. Eva Urbanová

Informace o lektorovi:

Publikování článků o spisové službě v časopisu Řízení školy a v aplikaci Magistr pro ředitele škol/Řízení školy online (vydavatelství Wolters Kluwer ČR),článků o datových schránkách v časopisu Daňová a Hospodářská Kartotéka (dříve nakladatelství Linde, nyní vydavatelství Wolters Kluwer ČR), článků o spisové službě pro Nakladatelství FORUM s.r.o. Mnoho let pracovala jako metodička spisové služby na Krajském úřadu Středočeského kraje, dnes působína PF UK.

Obsah, program:

Seznámení účastníků semináře se způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací. platná legislativa v oblasti archivnictví a spisové služby; platná legislativa v oblasti GDPR základní pojmy v archivnictví, spisové službě a GDPR; povinnosti škol v oblasti péče o dokumenty a vedení spisové služby; oběh dokumentů ve škole (doručování/vznik, evidence, vyřizování, podepisování, užívání razítek, odesílání, ukládání); podací deník vs. software elektronické spisové služby; tvorba spisu; skartační řízení, ukládání archiválií, kontrola, sankce; spisová rozluka; vedení spisové služby v mimořádných situacích; tvorba spisového řádu, včetně spisového a skartačního plánu; aktuality k datu konání semináře.

Cílová skupina: ředitelé škol a školských zařízení

Cena akce je: 780 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis