Jak pomoci dětem s komunikací

11.4.2018 10:00 - 11.4.2018 14:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka):

PhDr. Vlasta Šedá

Obsah, program:

1. hodina a/ Význam komunikace v životě člověka b/ Verbální komunikace c/ Neverbální komunikace d/ Narušená komunikační schopnost 2. hodina a/ Lexikálně – sémantická rovina (lexikální) b/Rozvíjení slovní zásoby a souvislého vyjadřování dětí c/ Hry na rozvíjení slovní zásoby 3. hodina a/ Morfologicko – syntetická rovina (gramatická) b/ Dítě a dysgramatismus c/ Hry na rozvoj fonematického sluchu 4. hodina a/ Rovina foneticko – fonologická (zvuková) b/ Pohyblivost mluvidel c/ Hry na rozvíjení správné výslovnosti 5. hodina a/ Pragmatická rovina b/ Rozvíjení sebevědomí dítěte c/ Hry na posílení kultury řečového projevu d/ Diskuze

Cena akce je: 650 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis