Reference

Děkujeme za Vaše ohodnocení našich akcí. Umožní nám lépe se zorientovat ve Vašich potřebách, povzbudí nás do další práce a pokud bude někde zádrhel, zkusíme ho hned napravit.

Výběr z hodnocení našich akcí

Specializační seminář pro výchovné poradce s dr. Richardem Braunem , 15.1.2015

" Líbilo se mi: harmonogram, náplň a především lidskost lektora."

"Ucelenost, orientovanost, pohotovost, odbornost, praxe - poutavý výklad."

"Dozvěděla jsem se spoustu zajímavých informací z praxe." "Podnětné, zajímavé, inspirující." 

"Konkrétní informace z legislativy, náměty pro práci ve třídě, sborovně. Vtipné, osvěžující." 

"Seminář byl výborný, dobře zorganizovaný, lektor perfektní." 

"Maximální spokojenost."

"Řada inspirativních informací pro praxi."

Práce se žáky s SPU s Mgr. Helenou Pěnkavovou dne 6.10.2014

"Výborná akce." 

"Velmi přínosné, skvělá diskuze, nové poznatky."

"Konkrétní, pestré a zajímavé pojetí." 

"Líbilo se mi vše - vysvětlení, porozumění, provedení semináře, vlastní zkušenosti i zapojení nás všech."

 

Prevence a rozpoznávání zanedbaných dětí s Mgr. Martinou Kekulovou 3.11.2014

"Velký přínos pro praxi."

"Výborně připravené."

"Super připravené a věcné."

""Nové poznání a načerpání informací. Líbilo se mi vše." ... a další stejně pozitivně naladěné hodnocení akce.

Cesta k sobě s Ing. Lvem Havlíčkem a Mgr. Andreou Havlíčkovou 7.11.2014

"Líbilo se mi spojení muzikoterapie a arteterapie a dvojice lektorů. Navrhuji, aby se tato skupina sešla i v dalším pololetí." 

"Sešla se super skupina. Příjemní lektoři."

"Hluboký prožitek a inspirace."

 

Jak vyučovat pravopisné učivo na 1. stupni a Náměty do hodin Vl... s PaedDr. Hanou Mühlhauserovou 8.10.2014

"Výborná lektorka, která ví, o čem mluví. Příjemné prostředí."

" Děkuji za mnoho nových námětů do hodin. Lektorka jako vždy výborná, organizace akce taktéž."

"Vše super. Díky."

"Splnilo všechna má očekávání. Těším se zase příště!"

Strategie vyšetřování šikany s Mgr. Jiřím Maléřem 16.10.2014

"Líbila se mi konkrétnost, věci z praxe."

"Super lektor, praktické příklady i rady."

"Pro mne velký přísnos a mnoho nových vědomostí."

"Srozumitelné, zajímavé, k věci, ale málo času."

"Praktické zkušenosti, nástin způsobu a postupu myšlení při řešení šikany. Způsob jednání s agresorem i obětí."

I reference ostatních účastníků byly kladné, jediné, co bychom mohli doplnit navazujícím seminářem, který chystáme, bylo očekávání některých na více aktivit do vyučování.

 

Emoční inteligence s Ing. Hankou Havlovou. 1.-2. 9.2014

"Řada věcí se mi spojila, mnoho věcí jsem si uvědomila. Pokusím se s informacemi pracovat - zlepšit vztahy, pochopit ostatní.Skvělá lektorka, vše klidné, příjemné prostředí, příjemná atmosféra. Ráda bych pokjračovala v seberozvoji."

"Úžasná lektorka, pootevření dveří k pochopení sebe sama i snaha o pochopení druhých."

" Zajímavé informace, příjemné podání i provedení." ....to je jen výběr z referencí účastníků, které byly všechny kladné.

 

Akademie zdraví 2013

"Setkáváme se pravidelně vždy jednou týdně na 2 hodiny, které ovšem zdaleka nestačí vzhledem ke kvalitě obsahu a zájmu nás, jednotlivých aktérů...
Velmi srozumitelně, byť v kostce, interaktivně, přiměřeně chápání lidí různého věku, vzdělání, profesí, jsme diskusní formou seznamováni s nejnovějšími trendy vzniku nemocí a zachování zdraví. Pohybujeme se v hraniční disciplíně, neboť dle převratných výzkumů nemoc není považována výlučně za jev biologický, ale souběžně také za jev sociální a psychologický. Učíme se nahlížet na nemoc jako na nepříznivý důsledek nepřiměřené konfrontace člověka s okolním světem. Utvrzujeme se také v jednotlivých kauzách nás, mnohdy coby i těžce nemocných pacientů, jak velký význam má propojení klasické medicíny a stále více se prosazující medicíny alternativní. Dozvídáme se o působení buněčného stresu při objevování se nebezpečných nemocí, kterého si ani mnohdy nebýváme vědomi. Je posilován náš aktivní přístup nejen k uzdravování, ale především k prevenci - na tu je kladen obzvláště velký důraz. Sama jsem nalezla mnoho informací, které okamžitě využívám v praxi, týkající se kupř. vztahových a emočních korekcí. Dotýkáme se vynikajících, výzkumy doložených účinků psychosomatické medicíny, vše srozumitelným způsobem, kdykoliv lze přerušit lektora k objasnění jakýchkoliv nepochopených souvislostí. Sice dávno zdokumentované, ale ověřenými vynikajícími výsledky, nalézáme sílu holistického přístupu, učíme se nahlížet na organismus člověka jako na celek. Velkým objevem pro mnohé z nás je síla myšlenky - zjistila jsem, že to je vlastně síla pro zachování zdraví či spuštění nemoci. Vždy doma ještě pracuji s probíraným tématem, doplňuji si nevyřčené, a ač jsem vzděláním psycholog a psychoterapeut v silně patologickém prostředí, vždy v těchto jednotlivých lekcích získám něco nového a inspirujícího pro mne a moji práci v působení na své klienty.
V neposlední řadě jsem nalezla skvělé lidi, duchovně hodně na výši, obdivuji vždy znalosti mnohých a věřím, že se z nás stanou do budoucna dokonce přátelé." Mgr. Jana Durdisová

31.10.2013 Být grázlem je snazší, Mgr. Milena Mikulková

"Přirozené a příjemné vystupování paní lektorky, člověk na svém místě, pro empatické posluchače přínosná přednáška."

19.8.2013 Hygienické minimum, Eva Bartoňová

"Zajímavá přednáška, vše v pořádku."

"Nových poznatků využiji v praxi, líbilo se mi vše, školení bylo zajímavé a poučné."

"Odnáším si nové poznatky a zkušenosti. Děkuji za rozsáhlý a poučný výklad lektorky."

"Jsme se vším spokojeni."

"Paní lektorka prováděla školení velice pěknou formou."

" Příjemné prostředí, příjemné vystupování paní lektorky - neměnila bych nic."

"Jsem spokojená, bylo to super."

  29.-30.8.2013 Emoční inteligence - základ pro zvýšení zodpovědnosti... , Ing. Hanka Havlová

"Skvělý lektor, mnoho nových zkušeností, člověk si uvědomí mnoho souvislostí, má snbahu se změnit, lépe chápe okolí. Velmi mě to obohatilo. "

"Posunulo mě to, ukázalo způsob řešení mnoha osobních problémů."

"Příjemně strávený čas, spousta myšlenek, poznatků, které chci využít, zkusit."

"Lektorka to měla velice pěkně připravené a jednotlivé části na sebe navazovaly."

"Smysluplná, strukturovaná a zábavnou formou přednášená problematika.Lektor i způsob celé akce byl výborný, pro zlepšení nemám žádný návrh."

"Velmi praktické, příběhy ze života, neodtržené od reality, naučilo mě to poznávat mé tělo, umět se zamýšlet."

" Skvělé rady, milá lektorka, upoutá pozornost, super informace."

"Skvělá lektorka, užitečné informace."

"Hodně mi to dalo."

"Výborná akce - vnitřní klid, odproštění se od řešení zbytečných problémů."

"Volila jsem správně a těším se na další setkání."

9.4.2013 Dvacetčyřiměsíců..., Paeddr. Jan Mikáč

Vyjma ohodnocení akce jako výborné na takřka všech vyplněných hodnotícíh dotaznících, účastníci ocenili zejména:

"Podnětné."

"Konkrétnost, věcnost."

"Odborná způsobilost lektora."

"Přehledné, vyčerpávající."

"Znalost problematiky."

"Profesionalita lektora."

"Výborná: organizace, lektor, téma."

"Přesvědčivá znalost problematiky u lektora."

" Jasný, přehledný výklad, fundované odpovědi na dotazy, poskytnutí materiálů."

8.4.2013 Postavení výchovného poradce, Paeddr. Jan Mikáč

"Vše se mi líbilo, připomínky žádné. Profesionálně podaný seminář."

"Výborný odborník, odpověď měl na každou zapelitou otázku, nabídl se jako poradce v jakékoli situaci. Vše perfektní, odborné znalosti na vysoké úrovni!"

"Výborná akce - změna právních předpisů, rozšířené povědomí, kontakt s dalšími VP. Skvělý lektor se širokým záběrem, úžasný azyl a servis."

"Vhodná nápň informovanost."

"Přínosné pro mou práci."

"Výborné - praktické řešení různých situací ve škole. Ocenila bych lepší dopravní obslužnost - blíže k autobusovému nádraží. " Děkujeme i za tyto připomínky, zamyslíme se nad možností nabízet semináře i v jiném prostředí.

" Výborné - jasnost, přesnost, přehlednost, ochota zodpovědět veškeré dotazy - vysoká profesionalita lektora."

"Výborné - vysoká úroveň přednášejícího."

"Velmi prakticky zaměřený seminář s velkým prostorem pro dotazy s konkrétními problémy. Výborná organizace, příjemné prostředí, přátelská atmosféra."

"Výborná - na škole Kartotéku p. Mikáče často využíváme."

" Malý prostor pro diskuzi, bylo potřeba si vyjasnit některé nejasnosti. Jinak OK." Pan lektor je našim účastníkům k dispozici, pokud máte potřebu vyjasnit si něco, co na semináři nezaznělo, je možné ho přes nás kontaktovat. Případně využijte kontaktu, který Vám na semináři předal.

18.3.2013 Hudební  a pohybové dílny, Mgr. Hana Smržová

Seminář probíhal v malé skupince, ale o to byl intenzivnější. Paní lektorka představila nejen konkrétní metody, ale i neuvěřitelné množství nástrojů, které lze využívat v muzikoterapii (dodávka takřka nestačila :-)). Vše jsme si mohli vyzkoušet, zjistili jsme, jaké by byly levnější alternativy.

4.3.2013, Dyslexie a dysortografie prakticky, doc. Olga Zelinková

" Výborná lektorka - velký odborník a praktik. Není co zlepšovat - velmi přínosný seminář, spousta rad a nápadů."

"Výborná lektorka. Vše v naprostém pořádku."

"Velmi pěkně vedený seminář plný dobrých nápadů vycházejících z praxe. Oživení a doplnění dosavadních zkušeností. Děkuji!"

"Výborné."

"Výborné - věci z praxe - potřebné a použitelné v praxi. Srozumitelné - dle našich potřeb. Prostor pro diskuzi."

" Velmi kvalitní školitel - praktické a bez prostojů."

"Prakticky zaměřený výborný seminář. Skvělé prostředí, občerstvení, přívětiví lidé, dodržení časového harmonogramu, skvělá lektorka."

"Užitečné informace využitelné ve školní praxi. Děkuji."

1.3.2013 Základní metody, postupy a hry pro rozvoj řeči v předškolním věku, PaedDr. Dana Kutálková

" Přínosný seminář, příjemné vystupování lektorky. Vše použiji v praxi. Super vše :-) Díky."

"Výborná akce.Velmi mnoho praktických rad a zkušeností. Přínosné do praxe."

"Výborné - nové informace využitelné v praxi."

"Výborná akce."

"Zajímavé nformace, které v praxi uplatním.Praktické poznatky a zkušenosti PaedDr. Dany Kutálkové."

"Akce byla dobrá - získání nových informací i poznatků."

" Výborné - inspirativní."

" Výborné - přínos pro práci - líbil se mi program i p. lektorka."

21.2.2013 Bolesti zad - civilizační problém, MUDr. Dana Kubínová, MUDr. Stanislava Maulenová, tým fyzioterapeutek z Alžbětiných lázní

"Přednáška se mi líbila, dotazy byly k mé spokojenosti zodpovězeny."

"Dobrá kombinace teorie a praxe."

"Přednáška včetně praktických ukázek měla vysokou odbornou úroveň. Podobné akce je dobré opakovat."

"Vynikající prevence zádové bolesti. Uvítáme další pokračování."

"Výborný způsob prevence. Chceme pokračování."Výborná akce. Vše důležité bylo řečeno a ukázáno. Opakovala bych každý rok."

"Přednášky byly zajímavé a velice se mi líbily praktické ukázky. Pěkné prostředí, dobří lektoři, skvělá organizace."

"Výborné - pedvádění cviků - skvělé."

"Líbilo se mi, protože jsem se dozvěděla spoustu užitečných informací. Velice se mi líbí prostředí. Tip na příště: správná výživa a její vliv na člověka."

"Málo nového, asi už toho vím o problematice dost. Líbily se mi praktické ukázky."

"Ocenila jsem názorné ukázky cviků a možnost dotazů a konkrétních odpovědí. Líbilo se mi vše."

"Dobrá kombinace teorie a praxe."

"Aktuální téma. Trefili jste se."

14.2.2013 Praktické dopady novely archivního zákona..., Mgr.Ing. Eva Urbanová

"1 s hvězdičkou. Výborné podání."

"Výborná akce - upřesnění terminologie, vyjasnění postupů. Celá akce perfektně připravena."

"Výborná lektorka."

"Super. Vynikající vysvětlení, živé podání, zodpovězení dotazů."

"Líbilo se mi vedení akce, lektorka a občerstvení."

" Příjemné vystupování lektorky, příjemný přednes ne moc příjemného tématu. Téma rozsáhle vysvětlené."

"Výborná akce. Líbilo se mi: odbornost lektora, jednoduché a jasné vysvětlení, pohodlné a možnost občerstvení. Jsem spokojená."

"Výborné! Líbilo se mi: odbornost lektora, občerstvení, prostředí, přístup organizátorů."

"Strukturované, srozumitelné, aktuální. Program, lektor, občerstvení, prostředí: výborné."

"Praktické rady a informace."

"Perfektní informace."

"Lektorka měla příjemné vystupování, byla odborně zdatná. Líbilo se mi: program, lektor, organizace i prostředí."

"Velmi srozumitelné a přínosné. Vysoká úroveň školení i příjemné prostředí."

Zazněly i další tipy pro semináře: "správní řízení, novely zákonů, platné právní novinky ve školství, podklady na dané možné vzniklé problémy, písemnosti - sekretariát, závodní preventivní péče." Určitě se vynasnažíme na Vaše potřeby co nejdříve zareagovat a semináře realizovat. Děkujeme za tipy!

11.2.2013 Ztráty v životě dítěte z pohledu učitele, Mgr. Mária Chládková

"Vše v pořádku, hodnotím profesionální projev lektorky."

"Maximální a vyčerpávající seminář.Velmi se mi líbil seminář, nové podněty pro výchovu žáků."

"Líbil se mi projev paní lektorky."

"Jsem velmi spokojená - možná příliš velký prosor pro diskuzi v provní části."

"Naplnilo to mé očekávání."

"Výborně vedená akce s praktickými výstupy do praxe učitele. Výborné prostředí i organizace."

5.12.2012 Drogy a drogové závislosti, lektorka: Mgr. Mária Chládková

"Líbil se mi přístup lektorky k tématu a oceňuji příklady z praxe."

"Odnáším si nové poznatky, obdržený materiál lze využít v mé praxi."

Líbilo se mi: odborné informace, dobrá lektorka. Tip na další pokračování nemám, ale s lektorkou bych se opět ráda setkala."

" Velká spokojenost! Velice příjemná paní lektorka se skvělým projevem. Povídání doplněno prezentací, zajímavé informace. Skvělá organizace, velice příjemné prostředí."

"Jasné, související s praxí, příjemné podání. Líbilo se mi: program, lektor, organizace, prostředí."

"Velmi příjemná přednáška."Seminář podán příjemnou, srozumitelnou formou. Líbilo se mi: volá diskusní forma, humorná, ale  poučná, zajímavé příklady."

"Příjemná lektorka, zajímavě podané téma. Diskuze, příklady velmi dobré."

"Líbilo se mi: reálnost, zajímavost... Velmi dobrá příprava, zajímavé příklady."

"Lektorka velmi příjemná, uvádí příklady ze své praxe, odbornost, informovanost. Líbilo se mi:  program - navazoval, lektorka- skvělá, organizace- výborná. Nemám další tip, ale seminář byl velmi příjemný, těším se na další setkání." I my! :-)

26.11.2012 Zatočte s podzimními virózami!, lektorka: PharmDr. Greta Zítková

Celkové hodnocení akce všemi účastníky: 1

 Zdůvodnění:

"Velmi  zajímavé, líbilo se mi vše."

" Moc zajímavé!Vše bylo super." 

"Vynikající a kvalitní představení bylinek!Líbilo se mi vše."

"Velmi zajímavé! Děkuji!"

"Jsem chytřejší  a věřím, že budu i zdravější."

"Spousta nových poznatků.Vše se mi líbilo."

"Dozvěděla jsem se o chemických účincích léků a o alternativách léčby viróz. Skvělé!Těším se na pokračování."

"Přesně toto jsem očekávala a jsem maximálně spokojená."

"Děkuji, líbilo se mi vše."

14.11.2012 Lateralita a školní úspěšnost, lektorka: Mgr. Svatava Vyhlídalová

"Seminář byl pohodový, v příjemné atmosféře, paní lektorka profesionální a empatická. Oceňuji, že po absolvování semináře mohu sama diagnostikovat lateralitu a vím, jak pracovat v tomto ohledu s dětmi."

"Příjemná atmosféra, vyčerpávající teoretická část, ukázky praktické. Líbil se mi program, lektor, organizace i prostředí."

"Odcházím maximálně spokojená."

"Jsem velmi spokojená, dozvěděla jsem se důležité poznatky."

29.-30.10.2012 Za branami vězení

"Beseda se nám moc líbila. Měla jsem trochu obavy, aby se žáci nějak "nejapně" nechovali, ale opravdu je to zajímalo. Někteří žáci se s touto problematikou již setkali - jsou z rodin, kde jeden z rodičů je v kriminále, nebo jsou z dětského domova a také mají tuto zkušenost. Ti, kteří to neznají měli šanci zjistit, že to poznat nechtějí. Když jim to budeme vyprávět my nebo Vy, nevezmou si z toho to správné ponaučení, jako když to velmi sugestivně vyprávěl pan Roman. Člověk se na šikmou plochu dostane, ani neví jak. Měli bychom jistě (hlavně učitelé) ještě spoustu dotazů, ale to by beseda trvala mnohem déle. Bylo to poučné, v příjemné atmosféře a pro všechny zajímavé. Paní učitelky budou pokračovat v hodinách občanské  a rodinné výchovy. Děkujeme Vám, že jste k nám přijeli a strávili s námi čas. Panu Romanovi přeji za všechny, ať už ho čeká jen lepší budoucnost, láska a štěstí."

"Hodnocení? Výborné! Vaše činnost je opravdu užitečná a já i mí kolegové, se kterými jsme o besedě samozřejmě mluvili, jsme byli překvapeni otevřeností pana Romana a shodli jsme se na tom, že beseda byla pro naše děti velkým přínosem."

Bludiště: "Žáci ze všech škol, které jsme měly tu čest navštívit, byli velmi pozorní - jedním slovem skvělí. Kladli  dotazy, které nás ani nenapadly - v realizačním týmu jsme se i díky nim o Romanově životě a životě ve vězení dozvěděli spoustu informací, které jsme netušili :-) Pro nás byla spolupráce se školami velkým přínosem. Po odeslání pozvánek jsme se setkali i s nepříjemnými reakcemi, které byly plné předsudků. Jsme rádi, že je vyvážily školy, které se nebáli jít do tak kontroverzního tématu, pochopili záměr akce, byli vstřícní a otevření. Podle pozitivních ohlasů ze všech škol můžeme zpětně vyhodnotit akci jako velmi vydařenou."

22.10.2012 Rozvíjení čtenářské gramotnosti v podmínkách MŠ, lektorka: Mgr. Světlana Cozlová

"Získala jsem nové nápady a informace. Líbila se mi práce lektorky, program, nápady - vše pěkné."

"Z akce odcházím s výbornými pocity, líbila se mi práce s texty, ukázky práce s dětmi, zapojení učitelek, rozdání textů pro další práci, náměty. S lektorkou jsme byly spokojeny, pěkné prostředí, poděkování za občerstvení."

"Upřesnilo se mi to, co dělat s příběhem, něco jsem si připomněla a spoustu toho odnesla."

"Velice zajímavý seminář, zvolená zajímavá forma práce, velká inspirace pro další práci. Byla jsem velice spokojena s lektorem, prostředím i svačinou."

"Velmi pěkné!"

"Seminář: podnětný, zajímavý - nové nápady, vědomosti, příjemné prostředí."

"Zajímavá prezentace. Líbilo se mi: lektor, program, organizace - menší skupina lidí."

"Seminář byl zajímavý, nápaditý. Líbilo se mi: lektorka, prostředí."

12.10.2012 Vývoj řeči - logopedická prevence, lektorka: PaedDr. Dana Kutálková

"Cítím se obohacená o informace k danému tématu - přínos pro mou praxi. Teorii provázelo i spoustu příkladů z praxe, lektor je odborník - ví, o čem mluví a umí to předat."

"Téma je pro mě velmi aktuální: paní Kutálková jako jedna z mála udržela mou pozornost po celou dobu.Odpověděla mi na všechny otázky. Obsah je pro mě velice přínosný - jsem začínající učitelka v MŠ. Kladně hodnotím, že pojmy byly vždy vysvětlené na příkladu. Paní Kutálková je příjemná a celý projev je mi blízký. Organizace i prostředí příjemné."

"Výborná lektorka s nesčetným množstvím zkušeností."

"Klidná, pohodová, příjemná atmosféra. Organizace, prostředí, lektorka = úžasná kombinace. Školení věcné, jasné, příklady z praxe, rady.Těším se na další seminář."

"Velice příjemné vystupování lektorky, bohaté životní zkušenosti, pozitivní přenos a myšlení. Záživný, přínosný seminář. Prostředí velice vhodně zvoleno, organizace skvělá."

"Seminář se mi moc líbil. Krásný, lidský přístup."

"Podnětná přednáška s mnoha příklady z praxe. Vše bylo výborné. S podobným seminářem jsem se ještě nesetkala."

"Líbilo se mi po všech stránkách."

"Seminář probíhal bez počítačové prezentace, což bylo velmi přínosné - přímá komunikace s lektorkou. Vše bylo výborné."

"Příjemná atmosféra, lidské, přátelské, konkrétní, ze života."

 a abychom nezpychli :-) ... mezi pozitivními ohlasy byl  i jeden s mírnou výtkou:

"Teoretická část naprosto v pořádku, velký přínos, příklady z praxe, trochu jsem postrádala praktické ukázky, jak pracovat s konkrétními vadami."

....za nás můžeme slíbit, že seminář s praktickými ukázkami práce s vadami řeči připravujeme. Tento bude volně navazovat na seminář Vývoj řeči.

4.10.2012 Být grázlem je snazší, DVPP, lektorka: Mgr. Milena Mikulková

"Příjemná atmosféra, materiály k dispozici na poznámky, srozumitelné, dobře realizovatelné v praxi."

"Byla jsem moc nadšena, paní lektorka velice zaujala. Celý průběh byl pozitivní."

"Nyní mám cestu a podněty pro grázly. Prostředí i organizace se mi velmi líbily."

"Po dlouhé době seminář, který nebyl jen o teorii, ale opravdu si odnáším něco nového, v čem jsem tápala. Dnes mě to odzbrojilo..."

"Kladně hodnotím odbornost lektora i zajištění akce."

"Seminář byl příjemný, informace zajímavé, lektorka fundovaná."

"Vyčerpávajícím způsobem předané téma."

2.4. 2012 Za branami vězení, akce pro školní třídy

"Tato forma je pro žáky velice zajímavá a přínosná. Mají spousty otázek, na které jim knihy ani učitel nemohou odpovědět. Knihy ani filmy nenahradí kontakt s konkrétním člověkem. Žáci sami hodnotili besedu velice kladně. I po skončení je napadaly další otázky k tématu. Velice ocenili Romanův vstřícný přístup a otevřenost. A zároveň byli zaskočeni, co vše může člověk v životě prožít, ztratit a znovu nalézat."

Mgr. Lucie Tvrdková, třídní učitelka 9. třídy ZŠ 

Výtah z kontrolního protokolu provádění kontroly projektů revolvingového fondu MŽP u konečných příjemců pomoci. 16. 9. 2011

„Na místě, ještě dříve než byl plánován oficiální začátek trhu, plně fungovalo 30 prodejních stánků, což je počet, který v tuto chvíli řadí karlovarské farmářské trhy mezi největší z těch, které byly podpořeny z prostředků Revolvingového fondem MŽP. Všechny stánky byly řádně označeny identifikačními daty prodávajících, informacemi o původu zboží… Vzhledem k velikosti daného trhu, byl i nabízený sortiment velmi široký – od klasického farmářského zboží jako je domácí pečivo, ovoce, zeleniny, sýry, med, mošty, koření atd. až po například prezentace a nabídku místních wellness aktivit či bylinné kosmetiky a léčivých čajů. S ohledem na lázeňskou tradici města Karlovy Vary je to určitě vítané doplnění trhů o místní tradiční aktivity týkající se zdravého životního stylu a podporující místní produkci, resp. tradiční činnosti. S tím jistě souvisí i další zaznamenaná aktivita trhu a tou je ukázková hra pro děti, při které si mohou malý návštěvníci vyzkoušet, jak se vlastně tvoří zdravý jídelníček. Jistě tedy i proto, že karlovarské trhy nejsou koncipovány jen jako pouhé prodejní místo, ale i jako místo, které učí, jak lépe přistupovat k životnímu stylu, jsou velmi hojně navštěvovány kupujícími zákazníky. Ocenění si zaslouží i profesionální přístup k zajištění bezpečnosti a čistoty tržnice….“

 

Napsali o nás

Nový pohled na současný život v arabských zemích. 16.10.2013, Karlovarské novinky.

Jak žít zdravě? Naučí Vás to Akademie zdraví!, 12.10.2013, www.mmkv.cz

Centrum pro zdravotně postižené Karlovarskéh kraje, 13.3.2013: Pilotní projekt

Karlovarský deník, 11.10.2012: Karlovarský kraj má prvenství ve výrobě a pěstování omamných látek

i-spigl, 8.10.2012: Karlovarsko v prvenství ve výrobě drog?

Magazín OKO 24, 8.10.2012: KARLOVARSKÝ REGION MÁ PRVENSTVÍ VE VÝROBĚ A PĚSTOVÁNÍ OMAMNÝCH LÁTEK – JAK OCHRÁNÍME NAŠE DĚTI?

www.kampocesku.cz: Bludiště inspirované J. S. Bachem v Karlových Varech?

www.karlovyvary.cz, 11.11.2011: Zahradní bludiště připomene, co inspirovalo skladatele Bacha

ekolist.cz, 7.4.2012: Zahradní labyrint věnovaný Bachovi má být místo Karlových Varů v Ostrově

Mgr. Zdeňka Čepeláková:Ostrov a Johann Sebastian Bach

Mgr. Lubomír Zeman: Bludiště a labyrinty v ostrovské zámecké zahradě

Infocentrum Karlovy Vary, 18.10.2012: Nenechte si ujít farmářské trhy.

Společnost madých agrárníků České republiky,30.7.2012: Farmářské trhy ve Varech nabídly lidem opět velmi široký výběr zboží

Karlovarský deník.cz, 24.8.2012: Karlovy Vary: Tradiční farmářské trhy jsou už dnes na starém a známém místě

Vitalia.cz, 28. 3. 2012: Letos první farmářské trhy v Karlových Varech se blíží

Deník.cz, 31.3.2012: Farmářské trhy zkropil déšť. Lidem nevadil.

Vitalia.cz, 22. 5. 2012: Farmářské trhy ve Varech – nákup nejen pro michelinské hvězdy

Deník.cz, 30.7.2012: Farmářské trhy ve Varech nabídly lidem opět velmi široký výběr zboží

Vitalia.cz, 29. 8. 2012: Farmářské trhy v Karlových Varech: Návrat k domácím chutím

Vitalia.cz, 20. 9. 2012: Farmářské trhy Karlovy Vary pokračují, kroupám i bleskům navzdory

Zdravi-nemoci.cz, 26.2.2013: Nepříjemnou součástí života se u mnoha lidí stávají bolesti zad

Za branou, 7.11.2012: Primární prevence a Projektové dny na ZŠ: S Romanem opět na Karlovarsku

ZŠ Nejdek, Karlovarská,31.10.2012: Za branami vězení - beseda

5.ZŠ Cheb, 31.10.2012: Projektový den ,, Zákony v proudu času“

Za branou.cz, 19.4.2012: Za branou a Roman: beseda v kině Čas

Chebský deník.cz, 28.4.2012:Bývalý vězeň se svěřil, jak dostal nakládačku

Magazín OKO, 23.04.2012: Kdo nikdy neprohrál, jako by nežil.

i-spiegl, 23.4.2012: Besedy pro studenty o současném životě

 

 
Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis