Realizované projekty

ZPĚT DO PRÁCE II. (2023 - 2026)

Cílem projektu je zvýšit míru zaměstnanosti nezaměstnaných osob 55+ a osob pečujících o malé  děti zejména v oblasti vymezené ITI Karlovarské aglomerace (ITI KA). Cíle bude dosaženo prostřednictvím poradenské a informační činnosti, motivačními aktivitami zaměřenými na rozvoj základních kompetencí usnadňujících vstup na pracovní  trh a podporujícími udržení pracovního místa.

Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus a  a Evropského sociálního fondu plus.

Leták Zpět do práceProjekt se zaměřuje na doplnění služeb úřadu práce pro nezaměstnané a neaktivní osoby 55+ a pečující osoby o malé děti v ITI Karlovarské aglomeraci. Poskytne individuální a komplexní podporu pro získání zaměstnání těchto cílových skupin a bude se snažit motivovat je k účasti a usnadní vstup na pracovní trh. Projekt také zvýší jejich sebevědomí a znalosti pro nalezení vhodného zaměstnání.

Aktivity projektu zahrnují oslovování účastníků a tvorbu osobních plánů (KA1), motivační aktivity (KA2), poradenskou a informační činnost (KA3), rekvalifikace (KA4) a zprostředkování zaměstnání s mzdovým příspěvkem (KA5). Projekt bude individuálně přizpůsoben potřebám každé podpořené osoby a nabídne podporu pro překonání překážek při vstupu na trh práce, včetně posilování psychické odolnosti a doplnění kvalifikace.

Webové stránky projektu: zdp.bludistekv.cz

 

PROJEKT ZDRAVÁ RODINA 2023

Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství. Semináře, workshopy a poradenství s cílem posílit zdravé vztahy v rodině, zdravý životní styl, prevenci konfliktů v rodině, sladění zaměstnání a rodiny.

1) individuální poradenství (finanční, osobnostní a kariérové, psychoterapie)

2) realizací  seminářů s tématikou:

 • Zdravý životní styl v rodině (zvyšování zdravotní gramotnosti)
 • Konflikty v rodině 
 • Tradice a rituály v životě dítěte
 • Bezpečnost dětí a prevence (prevence dětských úrazů, první pomoc)
 • Obtížné situace s v rodině (příprava na MŠ, ZŠ, poruchy učení a hyperaktivita..)

Podpořeno   z rozpočtu MPSV a z dotačního programu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 2023.

www.kr-karlovarsky.cz

www.mpsv.cz


 Logo-KK-2021     Logo_MPSV_Rodina_01_color

 

PROJEKT ZDRAVÁ RODINA 2022

Ve spolupráci s obcí Hory - http://obec-hory.cz/

Cílem projektu je odpovídat na potřeby rodin v obci Hory,   případně dalších přilehlých obcí a podpořit účastníky ke zvýšení důvěry ve vlastní budoucnost. Toho bude dosaženo prostřednictvím preventivních aktivit na podporu rodiny, konkrétně zajištěním klíčových aktivit:

1) individuální poradenství (finanční, osobnostní a kariérové)

2) realizací  seminářů s tématikou:

 • Zdravý životní styl v rodině (zvyšování zdravotní gramotnosti)
 • Konflikty v rodině 
 • Tradice a rituály v životě dítěte
 • Bezpečnost dětí a prevence (prevence dětských úrazů, první pomoc)
 • Obtížné situace s v rodině (příprava na MŠ, ZŠ, poruchy učení a hyperaktivita..)

 

Podpořeno   z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 2022. Dále děkujeme za podporu obce Hory 

www.kr-karlovarsky.cz

 Logo-KK-2021  

Dodávka lektorských služeb  pro projekt Státního zdravotního ústavu v rámci projektu ESF "Efektivní podpora zdraví"

V roce 2021 jsme se stali dodavatelem lektorských služeb pro projekt Státního zdravotního ústavu. Kurz je zaměřený na podporu zdraví v 11 oblastech životního stylu a obsahuje 40 hodinových interaktivních programů. Naši lektoři prezentují tyto programy formou zážitkové pedagogiky. 

Více zde: https://epoz.szu.cz/

    Logo OPZ barevnéloo SZÚ

Projekt Zdravá rodina 2021

Ve spolupráci s obcí Hory - http://obec-hory.cz/, město Chodov

Cílem projektu je odpovídat na potřeby rodin v obci Hory,  Chodov, případně dalších přilehlých obcí a podpořit účastníky ke zvýšení důvěry ve vlastní budoucnost. Toho bude dosaženo prostřednictvím preventivních aktivit na podporu rodiny, konkrétně zajištěním klíčových aktivit:

1) individuální poradenství (finanční, osobnostní a kariérové)

2) realizací  seminářů s tématikou:

 • Zdravý životní styl v rodině (zvyšování zdravotní gramotnosti)
 • Konflikty v rodině (řešení sporů, mezigenerační konflikty, sendvičová generace – péče o rodiče i děti, aj., vztahy v neúplných a doplněných rodinách)
 • Sladění zaměstnání a rodiny
 • Bezpečnost dětí a prevence (kyberšikana, sociální sítě, prevence dětských úrazů, šikana, ...)
 • Obtížné situace s v rodině (příprava na MŠ, ZŠ, poruchy učení a hyperaktivita..)

3) Konáním svépomocných skupin

 

Podpořeno  z rozpočtu MPSV ČR Rodina 2021 a z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 2021. Dále děkujeme za podporu obce Hory a městu Chodov.

www.kr-karlovarsky.cz

Logo_MPSV_Rodina_01_color Logo-KK-2021 logo Hory   logo chodov

projekt Zdravé rodičovství 2020  

 

Ve spolupráci s obcí Hory - http://obec-hory.cz/

Cílem projektu je odpovídat na potřeby rodin v obci Hory, Karlových Varů, případně dalších přilehlých obcí a podpořit účastníky ke zvýšení důvěry ve vlastní budoucnost. Toho bude dosaženo prostřednictvím preventivních aktivit na podporu rodiny, konkrétně zajištěním klíčových aktivit:

1) individuální poradenství (právní, finanční, osobnostní a kariérové)

2) realizací  seminářů s tématikou:

 • Zdravý životní styl v rodině (zvyšování zdravotní gramotnosti)
 • Konflikty v rodině (řešení sporů, mezigenerační konflikty, sendvičová generace – péče o rodiče i děti, aj., vztahy v neúplných a doplněných rodinách)
 • Sladění zaměstnání a rodiny
 • Bezpečnost dětí a prevence (kyberšikana, sociální sítě, prevence dětských úrazů, šikana, ...)
 • Obtížné situace s v rodině (příprava na MŠ, ZŠ, poruchy učení a hyperaktivita..)

3) Hlídáním dětí v době konání kurzů a v době poradenství Během besed bude zajištěno hlídání dětí.

4)  Vznikem  brožury s tématikou výše uvedených aktivit

Logo_MPSV_Rodina_01_color

 

Program Zdravé rodičovství 2020 - pozvánka Leták Zdravé rodičovství

Brožura Brožura Zdravé rodičovství 2020

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA.

 

 

Zpět do práce

EU logo

Zpět do práce II. (2023 - 2026)
 
Projekt se zaměřuje na doplnění služeb úřadu práce pro nezaměstnané a neaktivní osoby 55+ a pečující osoby o malé děti v ITI Karlovarské aglomeraci. Poskytne individuální a komplexní podporu pro získání zaměstnání těchto cílových skupin a bude se snažit motivovat je k účasti a usnadní vstup na pracovní trh. Projekt také zvýší jejich sebevědomí a znalosti pro nalezení vhodného zaměstnání.
Aktivity projektu zahrnují oslovování účastníků a tvorbu osobních plánů (KA1), motivační aktivity (KA2), poradenskou a informační činnost (KA3), rekvalifikace (KA4) a zprostředkování zaměstnání s mzdovým příspěvkem (KA5). Projekt bude individuálně přizpůsoben potřebám každé podpořené osoby a nabídne podporu pro překonání překážek při vstupu na trh práce, včetně posilování psychické odolnosti a doplnění kvalifikace.

Projekt je financován z OP Zaměstnanost plus a Evropského sociálního fondu.

 Vytvoříme Vám osobní plán rozvoje, který bude vycházet z Vašich potřeb, zájmů a bude respektovat Vaši osobnost.(1)
 
Zpět do práce I. (2018-2021) Ukončeno

Cílem projektu je podpořit účastníky v hledání zaměstnání, ve zvýšení kreditu na trhu práce, provázat obsah vzdělávání účastníků s potřebami místního trhu práce, aktivizovat nezaměstnané nad 54 let a rodiče pečující o malé děti a nastartovat mezigenerační dialog. Cílem je zřízení min. pěti dotovaných pracovních míst na základě předběžné dohody se zaměstnavateli. Cílové skupiny mají specifické potřeby, které projekt saturuje individuálním přístupem.

Z workshopů (KA1) vzejde do konce projektu nejméně 47 osob podpořených min. 40 hodinami aktivit zvolených na základě vytvořeného osobního plánu. Pro zohlednění individuality lze aktivity volně kombinovat. Cílové skupiny osob pečujících o malé děti a osob starších 54 let jsou voleny záměrně s cílem podpořit mezigenerační výpomoc a výměnu zkušeností. Účastníci se mohou vzájemně podporovat, vytvoří mezi sebou sociální síť. V úvodní části projektu se zaměříme na oslovení zájemců a stanovení osobního plánu, ten bude průběžně vyhodnocován (KA1). Cílem motivačních aktivit (KA3) je poskytnout účastníkům informace o možnostech místního pracovního trhu a rozvinout základní kompetence za účelem snazšího uplatnění na trhu práce. E-learning zajistí udržitelnost projektu, moderní formou nabídne 20 hodinový kurz s tématy motivačního kurzu. Poradenská a inf. činnost (KA2) se zaměří především na demotivované účastníky, kteří potřebují zvýšenou individuální péči. Cílem rekvalifikačních kurzů (KA4) je připravit 25 účastníků na specifické pracovní podmínky našeho regionu. Spoluprací se zaměstnavateli (KA5) zajistíme práci pro min. 5 osob.

 

Stránka projektu: Zpět do práce - Bludiště Karlovy Vary (bludistekv.cz)

 STEZKA SKŘÍTKŮ

S obcí Kyselka a se známým malířem, grafikem a ilustrátorem Oldřichem Jelenem, který již od roku 1998 pracuje pro prestižní nakladatelství Albatros, spolupracujeme na novém projektu - stezce skřítků - www.oldrichjelen.cz.

Na začátku dubna 2018 proběhlo slavnostní otevření stezky.

Stezka skřítků je nyní atraktivním turistickým místem: http://www.mattonihostezka.cz/

POzvánka Mattoniho stezka


 

 

Vítejte zpět v Ostrově, pane Bachu!
HERZLICH WILLKOMMEN WIEDER IN OSTROV MEISTER BACH!

Více zde: http://www.skhz.cz/bach/

 

loga k Bachovi

Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis