projekty

Projekt Zdravé rodičovství 2020  Logo_MPSV_Rodina_01_color

Ve spolupráci s obcí Hory - http://obec-hory.cz/

Cílem projektu je odpovídat na potřeby rodin v obci Hory, Karlových Varů, případně dalších přilehlých obcí a podpořit účastníky ke zvýšení důvěry ve vlastní budoucnost. Toho bude dosaženo prostřednictvím preventivních aktivit na podporu rodiny, konkrétně zajištěním klíčových aktivit:

1) individuální poradenství (právní, finanční, osobnostní a kariérové)

2) realizací  seminářů s tématikou:

  • Zdravý životní styl v rodině (zvyšování zdravotní gramotnosti)
  • Konflikty v rodině (řešení sporů, mezigenerační konflikty, sendvičová generace – péče o rodiče i děti, aj., vztahy v neúplných a doplněných rodinách)
  • Sladění zaměstnání a rodiny
  • Bezpečnost dětí a prevence (kyberšikana, sociální sítě, prevence dětských úrazů, šikana, ...)
  • Obtížné situace s v rodině (příprava na MŠ, ZŠ, poruchy učení a hyperaktivita..)

3) Hlídáním dětí v době konání kurzů a v době poradenství Během besed bude zajištěno hlídání dětí.

4)  Vznikem  brožury s tématikou výše uvedených aktivit

 

Program Zdravé rodičovství 2020 - pozvánka Leták Zdravé rodičovství

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA.

 

 

Zpět do práce

EU logo

REG.Č. PROJEKTU:CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0009008

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit míru zaměstnanosti nezaměstnaných osob nad 54 let a osob pečujících o malé děti v oblasti vymezené IPRÚ KV. Cíle bude dosaženo prostřednictvím poradenské a informační činnosti, motivačními aktivitami zaměřenými na rozvoj základních kompetencí usnadňujících vstup na pracovní trh a podporující udržení pracovního místa. Dále v projektu zrealizujeme 5 rekvalifikačních kurzů. Udržitelnost projektu zajistíme E-learningem, který bude přístupný i po ukončení projektu.

Realizace: 1.4.2018 - 31.3.2021

Leták Bludiste_OPZ_A5_2 [974.99 kB]

Plakát Zpět do práce

Prezentace projektu

webová stránka projektu: zpetdoprace.bludistekv.cz

 


 

STEZKA SKŘÍTKŮ

S obcí Kyselka a se známým malířem, grafikem a ilustrátorem Oldřichem Jelenem, který již od roku 1998 pracuje pro prestižní nakladatelství Albatros, spolupracujeme na novém projektu - stezce skřítků - www.oldrichjelen.cz.

Na začátku dubna 2018 proběhlo slavnostní otevření stezky.

Stezka skřítků je nyní atraktivním turistickým místem: http://www.mattonihostezka.cz/

POzvánka Mattoniho stezka


 

 

Vítejte zpět v Ostrově, pane Bachu!
HERZLICH WILLKOMMEN WIEDER IN OSTROV MEISTER BACH!

Více zde: http://www.skhz.cz/bach/

 

loga k Bachovi

Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis