projekty

Uskutečněné:

Vítejte zpět v Ostrově, pane Bachu!
HERZLICH WILLKOMMEN WIEDER IN OSTROV MEISTER BACH!

Více zde: http://www.skhz.cz/bach/

 

loga k Bachovi

  

PŘIPRAVOVANÉ:

STEZKA SKŘÍTKŮ

S obcí Kyselka a se známým malířem, grafikem a ilustrátorem, který již od roku 1998 pracuje pro prestižní nakladatelství Albatros spolupracujeme na novém projektu - stezce skřítků - www.oldrichjelen.cz

1. virtuální festival Karlovarského kraje

Pojďte s námi rozvinout náš nápad.

Karlovarský kraj dlouhodobě usiluje o to zapojit do dění mladou generaci. Myslíte si že, Projekt "Virtuální festival pro mladé" je schopen toto úsilí podpořit? My ano.

O čem festival bude?

Utubering – prostor, kterému mladá generace rozumí Utubering se stal fenoménem pro dnešní mladou generaci. S tímto faktem, který je pro starší generaci mnohdy stále neuchopitelný a nepochopitelný, začaly pracovat v zahraničí i u nás zavedené firmy jako například: VODAFONE, MATTONI, ČESKÝ SLAVÍK, BMW, sportovní kluby aj. Prostřednictvím „1.virtuálního festivalu Karlovarského kraje“ (dále jen „1. VFKK“), by děti, studenti (generace Z) z našeho regionu nahlédli pod roušku dnes již celorepublikově působících youtuberů, kteří již ve svém oboru zaznamenali opakovaný boom. Pokud chceme v našem regionu v rámci demografické křivky udržet dnešní „nastupující mladou generaci“, je především nutné jim v tuto chvíli vytvořit prostor, kterému oni sami dobře rozumí. Pro dnešní generaci je alfou omegou žít on-line. V historickém kontextu uvidíme až za několik let, zdali to byl krok správným směrem. V tuto chvíli nikomu z nás nepřísluší zvolenou cestu hodnotit.

Přehled strategických ukazatelů

aktivně tímto zapojit generaci mladých do celkové dění v regionu  vyzvat žáky a studenty z regionu k aktivní účasti na přípravách tohoto festivalu  dát generaci Z jednoznačnou šanci/příležitost, aby mohla ukázat, rozvinout svůj potenciál, ale zároveň aby se v této oblasti mohli vyrovnat vyspělejším krajům v ČR, které jsou v této oblasti již aktivní (Camp Utuberů, školy Utuberů, tematické kroužky a workshopy)  rozvíjet formou utuberingu (youtuberství) mediální, informační, komunikační a digitální gramotnost  prostřednictvím utuberingu zvyšovat sebejistotu u středoškoláků na trhu práce a v dalším studiu. V karlovarském regionu je zaznamenán nejnižší počet vysokoškolsky vzdělaných lidí, vyskytuje se zde i malé procento mladých začínajících podnikatelů, alarmující je malé procento podaných žádostí do projektů Domu zahraniční spolupráce, p.o. MŠMT - ERASMU+  zvyšováním mediální, digitální, informační a komunikační gramotnosti se nezvýší jen jejich sebevědomí, ale hlavně jejich postavení na trhu - například v USA youtubeři uvádějí svojí činnost do vlastních životopisů  s vědomím rizik spojených s využíváním sociálních sítí zajistit cílové skupině, jejich rodičům a učitelům přehled o jednotlivých rizicích (hoax, spam, grooming, kyberstakking, kyberšikana, rizika kybersexu, netholismus atd.). Učitelům a rodičům podat základy prevence a postupu při řešení těchto problémů. A to formou workshopu pro mládež, pro rodiče, akreditovaného semináře v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a videospotů vytvořených samotnými žáky a studenty.

Dotace

Nabízí se možnost získat na 1.VFKK dotaci z evropských fondů ERASMUS + (Dům zahraniční spolupráce - příspěvková organizace MŠMT). Povinností Erasmu + jsou i tři zahraniční partneři, ti by dali Karlovarskému virtuálnímu festivalu evropský rozměr a propojili tak mladé lidi z různých zemí. Mladá generace z Karlovarského kraje této možnosti čerpání peněz zatím vůbec nevyužívá. Ocitá se tak na poslední příčce žebříčku z celé republiky. Takže dalším cílem našeho z.s. Bludiště je prolomit strach a bázeň z psaní projektů. Chceme pomoci mladým lidem projekt napsat, podat a nasměrovat je k vyšším cílům.

Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis