projekty

 

 

PROJEKT ZDRAVÁ RODINA 2022

Ve spolupráci s obcí Hory - http://obec-hory.cz/

Cílem projektu je odpovídat na potřeby rodin v obci Hory,   případně dalších přilehlých obcí a podpořit účastníky ke zvýšení důvěry ve vlastní budoucnost. Toho bude dosaženo prostřednictvím preventivních aktivit na podporu rodiny, konkrétně zajištěním klíčových aktivit:

1) individuální poradenství (finanční, osobnostní a kariérové)

2) realizací  seminářů s tématikou:

 • Zdravý životní styl v rodině (zvyšování zdravotní gramotnosti)
 • Konflikty v rodině 
 • Tradice a rituály v životě dítěte
 • Bezpečnost dětí a prevence (prevence dětských úrazů, první pomoc)
 • Obtížné situace s v rodině (příprava na MŠ, ZŠ, poruchy učení a hyperaktivita..)

 

Podpořeno   z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 2022. Dále děkujeme za podporu obce Hory 

www.kr-karlovarsky.cz

 Logo-KK-2021  

 

 

 

Dodávka lektorských služeb  pro projekt Státního zdravotního ústavu v rámci projektu ESF "Efektivní podpora zdraví"

V roce 2021 jsme se stali dodavatelem lektorských služeb pro projekt Státního zdravotního ústavu. Kurz je zaměřený na podporu zdraví v 11 oblastech životního stylu a obsahuje 40 hodinových interaktivních programů. Naši lektoři prezentují tyto programy formou zážitkové pedagogiky. 

Více zde: https://epoz.szu.cz/

Logo OPZ barevné    loo SZÚ

 

Projekt Zdravá rodina 2021

Ve spolupráci s obcí Hory - http://obec-hory.cz/, město Chodov

Cílem projektu je odpovídat na potřeby rodin v obci Hory,  Chodov, případně dalších přilehlých obcí a podpořit účastníky ke zvýšení důvěry ve vlastní budoucnost. Toho bude dosaženo prostřednictvím preventivních aktivit na podporu rodiny, konkrétně zajištěním klíčových aktivit:

1) individuální poradenství (finanční, osobnostní a kariérové)

2) realizací  seminářů s tématikou:

 • Zdravý životní styl v rodině (zvyšování zdravotní gramotnosti)
 • Konflikty v rodině (řešení sporů, mezigenerační konflikty, sendvičová generace – péče o rodiče i děti, aj., vztahy v neúplných a doplněných rodinách)
 • Sladění zaměstnání a rodiny
 • Bezpečnost dětí a prevence (kyberšikana, sociální sítě, prevence dětských úrazů, šikana, ...)
 • Obtížné situace s v rodině (příprava na MŠ, ZŠ, poruchy učení a hyperaktivita..)

3) Konáním svépomocných skupin

 

Podpořeno  z rozpočtu MPSV ČR Rodina 2021 a z rozpočtu Karlovarského kraje na investiční podporu terénních a ambulantních sociálních služeb 2021. Dále děkujeme za podporu obce Hory a městu Chodov.

www.kr-karlovarsky.cz

Logo_MPSV_Rodina_01_color_1 Logo-KK-2021 logo Hory logo chodov


 

 

Projekt Zdravé rodičovství 2020  

Ve spolupráci s obcí Hory - http://obec-hory.cz/

Logo_MPSV_Rodina_01_colorCílem projektu je odpovídat na potřeby rodin v obci Hory, Karlových Varů, případně dalších přilehlých obcí a podpořit účastníky ke zvýšení důvěry ve vlastní budoucnost. Toho bude dosaženo prostřednictvím preventivních aktivit na podporu rodiny, konkrétně zajištěním klíčových aktivit:

1) individuální poradenství (právní, finanční, osobnostní a kariérové)

2) realizací  seminářů s tématikou:

 • Zdravý životní styl v rodině (zvyšování zdravotní gramotnosti)
 • Konflikty v rodině (řešení sporů, mezigenerační konflikty, sendvičová generace – péče o rodiče i děti, aj., vztahy v neúplných a doplněných rodinách)
 • Sladění zaměstnání a rodiny
 • Bezpečnost dětí a prevence (kyberšikana, sociální sítě, prevence dětských úrazů, šikana, ...)
 • Obtížné situace s v rodině (příprava na MŠ, ZŠ, poruchy učení a hyperaktivita..)

3) Hlídáním dětí v době konání kurzů a v době poradenství Během besed bude zajištěno hlídání dětí.

4)  Vznikem  brožury s tématikou výše uvedených aktivit

 

Program Zdravé rodičovství 2020 - pozvánka Leták Zdravé rodičovství

Brožura Brožura Zdravé rodičovství 2020

Aktivity Zdravé rodičovství jsou podpořeny z dotačního programu Rodina. Pro účastníky ZDARMA.

 

 

Zpět do práce

EU logo

REG.Č. PROJEKTU:CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0009008

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšit míru zaměstnanosti nezaměstnaných osob nad 54 let a osob pečujících o malé děti v oblasti vymezené IPRÚ KV. Cíle bude dosaženo prostřednictvím poradenské a informační činnosti, motivačními aktivitami zaměřenými na rozvoj základních kompetencí usnadňujících vstup na pracovní trh a podporující udržení pracovního místa. Dále v projektu zrealizujeme 5 rekvalifikačních kurzů. Udržitelnost projektu zajistíme E-learningem, který bude přístupný i po ukončení projektu.

Realizace: 1.4.2018 - 31.3.2021

Leták Bludiste_OPZ_A5_2 [974.99 kB]

Plakát Zpět do práce

Prezentace projektu

webová stránka projektu: zpetdoprace.bludistekv.cz

 


 

STEZKA SKŘÍTKŮ

S obcí Kyselka a se známým malířem, grafikem a ilustrátorem Oldřichem Jelenem, který již od roku 1998 pracuje pro prestižní nakladatelství Albatros, spolupracujeme na novém projektu - stezce skřítků - www.oldrichjelen.cz.

Na začátku dubna 2018 proběhlo slavnostní otevření stezky.

Stezka skřítků je nyní atraktivním turistickým místem: http://www.mattonihostezka.cz/

POzvánka Mattoniho stezka


 

 

Vítejte zpět v Ostrově, pane Bachu!
HERZLICH WILLKOMMEN WIEDER IN OSTROV MEISTER BACH!

Více zde: http://www.skhz.cz/bach/

 

loga k Bachovi

Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis