Pečlivě vybíráme aktuální témata, která reagují na Vaše potřeby. Kvalita předkládaných seminářů je pro nás prioritní. Naši lektoři jsou uznávanými odborníky, kteří zpravidla publikují a mohou Vám téma zprostředkovat i ve formě učebnic a odborných knih. Zároveň vycházejí z vlastní praxe a zkušeností s pedagogickou činností. 

Všechny naše semináře nabízené v rámci DVPP jsou akreditované MŠMT (pokud ne, budete na tento fakt upozorněni v pozvánce na konkrétní akci).

Foto7226a   Seminář PaedDr. Hany Mühlhauserové   Foto7242a

 

Připravujeme nabídku na nový školní rok 2016/2017. Neváhejte se na nás obrátit s Vašimi představami, náměty na bludistekv@seznam.cz; 608 907 894.

Nabídka pro školní rok 2018/19 - DVPP 2018_19

Nabídka pro školní rok 2017/18 - vybírejte z aktuálních seminářů viz nabídka. V tomto roce se soustředíme zejména na akce na zakázku. Školy mohou vybírat z témat zde, případně napište a připravíme seminář přesně podle Vašich požadavků.

Nabídka pro 2. pololetí 2016/2017 ke stažení zde: DVPP 2. pololetí 2017

Nabídka pro 1. pololetí 2016/2017 ke stažení zde: nabídka DVPP 2016

Jak obohatit výuku a kurzy


Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): PhDr. Jan Svoboda

Obsah, program:

Používání prezentací učitelů během výuky, snížilo úroveň komunikace
učitele s žáky. Seminář nabízí praktické nástroje - jednoduchá
cvičení, která lze uplatnit při výuce jakéhokoliv předmětu (vyjma
tělesné výchovy) a slouží k prohloubení autority učitele a zvýšení
důvěry žáků, studentů. A to především na druhém a třetím stupni
škol.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


ZRUŠENO Právní rámce školních modelových situací

09.5.2019 09:30 - 9.5.2019 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): JUDr. Karel Kašpar

Obsah, program:

Cílem semináře je pomoci pedagogům zvládat náročné situace ve výuce, škole a jednání s rodiči žáků v praxi. K dosažení uvedeného cíle by měl pomoci i značný prostor pro diskusi účastníků s lektorem.           V průběhu semináře získají účastníci informace k možnostem ochrany jejich osobnosti ve smyslu platné legislativy (pomluvy učitele, nahrávka jeho výkladu, nepravdivé nařčení, nebezpečné vyhrožování, vydírání apod.). V rámci semináře budou jednotlivé problematiky názorně přiblíženy formou kazuistik z pedagogické praxe a možnosti jejich řešení z pohledu platné legislativy. Zároveň budou účastníci seznámeni s povinnostmi a právy subjektů podílejících se na výchově dětí a mládeže (rodiče, škola, orgán sociálně právní ochrany dětí, orgány činné v trestním řízení), s riziky souvisejícími s odpovědností pedagoga v procesu vzdělávání a výchovy žáků.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Mozek jako režisér úspěšnosti (komunikace a vztahy)

30.5.2019 09:00 - 30.05.2019 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): Mgr. Jakub Švec

Obsah, program:

Hlavním cílem kurzu je získat konkrétní inspirace pro své vlastní sebeřízení, tj. pro práci na sobě samém. V úvodu kurzu si ujasníme, co to vlastně sebeřízení (autoregulace) je a proč má smysl se v něm zlepšovat.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Zrušeno-Čtenářská dílna v praxi

31.5.2019 08:30 - 31.5.2019 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): PaedDr. Hana Mühlhauserová

Obsah, program:

Vyzkoušet a prožít si prakticky čtenářskou dílnu od výběru knihy, až po tvůrčí činnosti s textem. 1. Seznámení s pravidly a průběhem čtenářské dílny 2. Praktická realizace ukázkové čtenářské dílny pro 1. stupeň ZŠ - výběr knihy a samostatné čtení s určitým záměrem, metody a aktivity při četbě , metody a aktivity po četběZobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Cestování po kontinentech- Afrika

25.9.2019 09:00 - 25.9.2019 14:00

Místo konání: bude upřesněno

Lektor(ka): PhDr. Lenka Pospíšilová. V roce 1991 začala učit na ZŠ v Letňanech, kde podle vzoru Pavla Jurkoviče zavedla třídy s rozšířenou hudební výchovou. S dětským orchestrem HRA JE TO, který na této škole založila, navštívila Portugalsko, Francii, Maďarsko, Litvu, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Holandsko a Německo.   Přes dvacet let vede letní dílny „Muzicírování a malování pro rodiče s dětmi“.   V letech 2008 – 1016  vedla semináře didaktiky pro studenty HV na Pedagogické fakultě UK. Od roku 2008 je lektorkou hudebně – výchovných pořadů pro rodiny pořádaných symfonickým orchestrem FOK.. Od roku 1991 vyučuje na seminářích pro učitele HV v Čechách, ale také v Německu, Polsku, Švýcarsku, Rakousku, Itálii, Slovensku, Maďarsku, Portugalsku, Litvě, Chorvatsku, Turecku, Řecku, Slovinsku, Finsku, Austrálii, Tasmánii, Hong-Kongu, Americe, Rusku a v Číně. Od roku 1996 působí jako stálá lektorka mezinárodních seminářů, které pořádá rakouská nadace C. Orffa ve spolupráci s Českou společností C. Orffa.   Při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy. Hudební výchovu představuje v co možná nejširším kontextu s ostatními výchovami a se silným sociálním podtextem. Společné muzicírování je především důvodem ke společnému prožitku a radosti.

Obsah, program:

Hudebně-pohybová výchova s prvky dramatiky, která se snaží dětem zprostředkovat především radost ze společného muzicírování a tvoření. Jazyk a slovo je nositelem elementárních rytmů, které mohou děti využít při hře na tělo nebo na jednoduché orffovské nástroje. Možné kombinovat i s výtvarnou výchovou.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Cestování po kontinentech- Asie a Evropa

26.9.2019 09:00 - 26.9.2019 14:00

Místo konání: Bude upřesněno

Lektor(ka): PhDr. Lenka Pospíšilová. V roce 1991 začala učit na ZŠ v Letňanech, kde podle vzoru Pavla Jurkoviče zavedla třídy s rozšířenou hudební výchovou. S dětským orchestrem HRA JE TO, který na této škole založila, navštívila Portugalsko, Francii, Maďarsko, Litvu, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Holandsko a Německo.   Přes dvacet let vede letní dílny „Muzicírování a malování pro rodiče s dětmi“.   V letech 2008 – 1016  vedla semináře didaktiky pro studenty HV na Pedagogické fakultě UK. Od roku 2008 je lektorkou hudebně – výchovných pořadů pro rodiny pořádaných symfonickým orchestrem FOK.. Od roku 1991 vyučuje na seminářích pro učitele HV v Čechách, ale také v Německu, Polsku, Švýcarsku, Rakousku, Itálii, Slovensku, Maďarsku, Portugalsku, Litvě, Chorvatsku, Turecku, Řecku, Slovinsku, Finsku, Austrálii, Tasmánii, Hong-Kongu, Americe, Rusku a v Číně. Od roku 1996 působí jako stálá lektorka mezinárodních seminářů, které pořádá rakouská nadace C. Orffa ve spolupráci s Českou společností C. Orffa.   Při výuce využívá prvky elementární hudební výchovy s prvky výchovné dramatiky a pohybové výchovy. Hudební výchovu představuje v co možná nejširším kontextu s ostatními výchovami a se silným sociálním podtextem. Společné muzicírování je především důvodem ke společnému prožitku a radosti.

Obsah, program:

Dětské hudebně-pohybové hry z různých kontinentů, jejichž prostřednictvím se můžeme setkat se zcela odlišnými kulturními tradicemi v různých částech světa. V Africe se nejdříve naučíme jeden z tamních pozdravů a společně s domorodci rozvíříme bubny. Ke břehům Ameriky se přeplavíme lodí a  s kovboji se  proženeme prérií. S malými Indiány si  pak vyzkoušíme svůj postřeh i šikovnost při některých hudebních hrách s netradičními rekvizitami. Letadlem se přeneseme do Austrálie, kde si zanotujeme s klokanem – spisovatelem a  ponorka nás pak přeplaví do Asie, která nás překvapí svou zvláštní melodikou, jenž nám umožní vstoupit do tohoto nám stále ještě  vzdáleného světa a společně najdeme klíč k písničce Ó kina taico. Cestu zakončíme doma, v Evropě, kde společně rozhoupeme zvony katedrály. Prožitek a poznání jiných „cizích“ kultur umožňuje díky vnímání odlišností leckdy objevit, lépe poznat a pochopit i kulturu vlastní a dojít tak v tomto smyslu i k větší úctě k sobě samým.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Levák a jeho svět

01.10.2019 09:30 - 01.10.2019 14:30

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr. Ivo Vodička

Obsah, program:

Teoreticko-praktický seminář vychází z nejnovějších poznatků o levácích a rozšiřuje znalosti o lateralitě a jejím určení. Nabízí srovnání přístupu pravoruké společnosti k levákům v různých historických obdobích a představuje současný pohled na leváctví; představuje přehled původní české i překladové zahraniční odborné literatury o lateralitě a leváctví a vývojových etap přístupů k leváctví v českém pedagogickém prostředí.
Vysvětlí, jakými metodami lze správně určit lateralitu dítěte a jak vychovávat leváky, aby byli schopni hladce se začlenit do pravoruké společnosti. Představuje to, jak leváci tento svět ze své pozice vidí a jaká povahová a jiná specifika leváků ve srovnání s praváky od nich mohou rodiče i učitelé očekávat. Zaměřuje se na oblasti rodinné a školní výchovy i zájmové činnosti, v nichž se leváci musí adaptovat, protože jsou ze své podstaty uzpůsobeny podle pravorukých principů (sebeobslužné činnosti, rozvoj hrubé i jemné motoriky, položení základů psaní, pracovní činnosti v domácnosti a na zahradě, hra na hudební nástroje, sportovní aktivity a řízení vozidel). Nabízí návody, jakými postupy vést leváky při různých činnostech tak, aby dosahovali výkonů srovnatelných s praváky; seznamuje s nevýhodami, ale i výhodami leváctví v různých povoláních.
V praktické části si účastníci pomocí nabídnutých aktivit a činností vyzkouší lateralizovaná pohybová schémata tak, aby učitelé a vychovatelé uměli rozpoznat situace, v nichž leváci musí vykonávat jinou strukturu pohybů, nebo ji naopak potlačit. Součástí praktické části je ukázka pomůcek pro leváky a práce s nimi, vysvětlení zásad bezpečnosti práce, které se týkají leváků pracujících s přístroji a zařízeními pro praváky, i otázky vhodnosti pomůcek pro leváky.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Legislativa v zájmovém vzdělávání

8.10.2019 9:00 - 8.10.2019 14:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): RNDr. Milan Macek, CSc.

Obsah, program:

 1. Zásady a cíle vzdělávání
 2. Činnosti podle novely vyhlášky o zájmovém vzdělávání
 3. Školní vzdělávací program v souvislostech
 4. Vnitřní řád v souvislostech
 5. Dokumentace činnosti
 6. Vícezdrojové financování činnosti
 7. Podmínky činnosti pedagogických pracovníků
 8. Pracovněprávní postavení pedagogických pracovníků jakožto zaměstnanců, jejich povinnosti, práva, odměňování apod.
Seminář bude zaměřen na konkrétní kategorii pedagogických pracovníků (vychovatelé – pedagogové volného času) a jejich zařazení (zaměstnanci – vedoucí zaměstnanci – ředitelé)Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Práce s problémovými žáky na 1. stupni

15.10.2019 09:00 - 15.10.2019 14:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr. Zdeněk BromVystudoval PF v Českých Budějovicích (1985 - 1989), obor učitelství I. stupně, dále doplňující studium třídního učitele waldorfských škol (1995 - 1997) a specializační studium pro výchovné poradenství (2005 - 2007). Je lektorem seminářů čtenářské gramotnosti, mediální výchovy a emocionální výchovy. Má 27 let praxe jako učitel na ZŠ (standardně vyučuje 3.-5. třídu a v některých ročnících na II. stupni dějepis, globální výchovu a finanční gramotnost.

Obsah, program:

Seminář je založený na dlouholeté praxi výchovného poradce v základní škole. Na základě konkrétních případových ukázek seznámí účastníky v první části semináře se základy identifikace možných potíží na základě konkrétních projevů žáka, aby bylo jasně definován obsah pojmu „problémový žák“.            Druhá část semináře bude věnována konkrétním strategiím a postupům, kterými lze předcházet, případně řešit vzniklé potíže při zvládání školní docházky. Účastníci se s nimi seznámí nejenom z pohledu metodické realizace, ale prakticky si vyzkouší výhody i rizika jednotlivých strategií a postupů.             Třetí část semináře bude věnována jednotlivým požadavkům účastníků na tvorbu strategií a postupů, které by jim pomohli v jejich praxi.             Nedílnou součástí semináře je důsledné uvádění zákonů, vyhlášek a dalších právních předpisů, které se k tématům semináře vztahují.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Líný učitel

30.10.2019 9:00 - 30.10.2019 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory)

Lektor(ka): Mgr. Robert Čapek

Obsah, program:

Kdo by nechtěl být nejlepším učitelem ve škole za poloviční námahu? Seminář ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Líný učitel se při realizaci správné vzdělávací filozofie, s využitím psychologie, dobré didaktiky a vhodného osobního managementu může stát hvězdou sborovny – a ještě mu při tom stačí pracovat nejméně ze všech. Vždyť učitel je tím, kdo by se měl svou prací především bavit a k tomu mu tento seminář může velmi účinně a prakticky napomoci.Seminář je postaven na základě praktických aplikací filozofie, prezentované v knize Líný učitel (nakladatelství Raabe). Pro učitele a sborovny je užitečný i bez znalosti knihy, představuje filozofii budování třídního klimatu a podporujícího vyučování. Seminář je zaměřen na praktickou činnost ve třídě.
 • Líný učitel vyučuje
 • Líný učitel hodnotí
 • Líný učitel a jeho time management
 • Psychologie učiteli pomáhá
 • ­Ve třídě pracují žáci
 • ­Symetrie vyučování
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Ten dělá to a ten zas tohle

5.11.2019 9:00 - 5.11.2018 14:00

Místo konání: Bude upřesněno

Lektor(ka): Marie Homolková

Obsah, program:

Náměty povolání a jak využít pohyb.
Jak mohou jednotlivé cviky posílit organismus.
Cviky k uvolňování a posílení organismu.
Cvičení vede ke správnému držení těla.
Vhodné pro MŠ, 1. stupeň ZŠ.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Možnosti diagnostiky a efektivního řešení šikany ve školní třídě

8.11.2019 9:00 - 8.11.2019 14:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): PhDr. David Čáp, Ph.D.

Obsah, program:

Seminář je zaměřen a přesnou a srozumitelnou diagnostiku šikany ve školní třídě. Účastníci se naučí identifikovat znaky šikany, díky kterým dokáží odlišit šikanu od jiného problematického chování.  Dále bude představen bezpečný a přitom efektivní postup řešení šikany, který je v souladu s Metodickým pokynem MŠMT. Účastníci se seznámí se základními principy vedení rozhovoru s tím, kdo ubližuje, komu je ubližováno a s rodičem dítěte.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga

15.11.2019 09:00 - 15.11.2019 14:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr. Miroslav Vosmik¨Vystudoval Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a občanská výchova, dále absolvoval rozšiřující studium českého jazyka a základů společenských věd na MU v Brně. Během pedagogické praxe se začal věnovat též poradenství, absolvoval specializační vzdělávání na Katedře psychologie FF UK. V rámci poradenství se zaměřuje na poruchy autistického spektra, působí na škole, která se už více než 10 let věnuje integraci žáků a studentů s PAS. V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjí lektorskou, publikační a metodickou činnost.

V současné době je účastníkem výcviku v Rodinné a systemické terapii (IRT Praha).
Vystudoval Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a občanská výchova, dále absolvoval rozšiřující studium českého jazyka a základů společenských věd na MU v Brně. Během pedagogické praxe se začal věnovat též poradenství, absolvoval specializační vzdělávání na Katedře psychologie FF UK. V rámci poradenství se zaměřuje na poruchy autistického spektra, působí na škole, která se už více než 10 let věnuje integraci žáků a studentů s PAS. V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjí lektorskou, publikační a metodickou činnost. V současné době je účastníkem výcviku v Rodinné a systemické terapii (IRT Praha).

Více zde: https://ctatest.webnode.cz/products/mgr-miroslav-vosmik/
Vystudoval Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a občanská výchova, dále absolvoval rozšiřující studium českého jazyka a základů společenských věd na MU v Brně. Během pedagogické praxe se začal věnovat též poradenství, absolvoval specializační vzdělávání na Katedře psychologie FF UK. V rámci poradenství se zaměřuje na poruchy autistického spektra, působí na škole, která se už více než 10 let věnuje integraci žáků a studentů s PAS. V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjí lektorskou, publikační a metodickou činnost. V současné době je účastníkem výcviku v Rodinné a systemické terapii (IRT Praha).

Více zde: https://ctatest.webnode.cz/products/mgr-miroslav-vosmik/
Vystudoval Pedagogickou fakultu UHK, obor český jazyk a občanská výchova, dále absolvoval rozšiřující studium českého jazyka a základů společenských věd na MU v Brně. Během pedagogické praxe se začal věnovat též poradenství, absolvoval specializační vzdělávání na Katedře psychologie FF UK. V rámci poradenství se zaměřuje na poruchy autistického spektra, působí na škole, která se už více než 10 let věnuje integraci žáků a studentů s PAS. V oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami rozvíjí lektorskou, publikační a metodickou činnost. V současné době je účastníkem výcviku v Rodinné a systemické terapii (IRT Praha).

Více zde: https://ctatest.webnode.cz/products/mgr-miroslav-vosmik/

Obsah, program:

Cílem vzdělávacího programu je připravit učitele různých druhů škol na spolupráci s kvalifikovaným asistentem pedagoga (AP). Pozornost bude věnována možnostem a prostředkům zkvalitnění komunikace mezi učitelem, asistentem pedagoga, výchovným poradcem, žákem a rodiči žáka s ohledem na kvalitu podpory žáka se znevýhodněním. Účastníci se seznámí s metodami podpory a rozvoje pozitivního klimatu ve třídě i ve škole, což je jedna z nezbytných podmínek inkluzivního vzdělávání.
Obsah – témata:
- seznámení se Studiem pedagogiky pro asistenta pedagoga - cíl a obsah studia, profil absolventa
- složky současného systému pedagogicko-psychologického poradenství
- podpůrná služba při vzdělávání - komu je poskytována, podmínky poskytnutí
- postavení AP ve školním systému, postavení osobního asistenta
- předpoklady pro práci AP, jeho kompetence, rysy osobnosti, úspěšnost
- hlavní činnosti AP, náplň práce AP
- spolupráce učitele a AP, podíl AP na vypracování a realizaci individuálního vzdělávacího plánu, principy tvorby IVP
- vztah AP – žák – rodiče žáka, rodina dítěte s postižením – učitel
- ovlivnění vztahů a celkového klimatu ve třídě
- principy zdravých mezilidských vztahů ve škole
- diskuse, odpovědi na dotazyZobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Využití relaxačních technik při práci s dětmi zvláště s ADHD, AADD ve vyučování

19.11.2019 - 19.11.2019

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): PaedDr. Hana Žáčková

Obsah, program:

Seminář je zaměřen na využití krátkých realxačních technik při vyučování. Tyto techniky slouží ke krátkému odpočinku a odreagování při vyučování a lze je zařadit průběžně ve vyučovací hodině jako metodu aktivace žáků. Jsou vhodné zejména při práci s žáky s ADHD/ADD, ale přispějí k rychlé regeneraci sil a zmírnění unavitelnosti i u ostatních dětí. Účastníci semináře budou seznámeni s možnostmi využití zkrácených relaxačních technik, které prostřednictvím fyzického uvolnění (uvolnění svalového napětí) dopomohou k uvolnění psychickému. Mimo klasických relaxačních technik (zkrácené varianty Jacobsonovy progresivní svalové relaxace, relaxačních technik s imaginacemi) budou účastnící semináře seznámeni s různými variantami dechových cvičení, která přináší rychlý efekt a i s cvičeními koncentračními zlepšující soustředění, relaxacemi hudebními a doplňkovými technikami, dále i se spánkovými relaxacemi, teré usnadňují usínání a jsou použitelné i při poruchách spánku. Seznámí se se zásadami a postupy při práci s těmito technikami a i s dalšími možnostmi jejich využití (ve školní družině, v hodinách tělesné výchovy, v realaxačních hodinách či kroužcích, v mateřské škole). Jednotlivé techniky budou názorně předvedeny a účastníci si je budou moci sami vyzkoušet. Součástí semináře bude seznámení s odbornou literaturou týkající se těchto technik.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Rizikové jevy a jejich řešení

26.11.2019 09:00 - 26.11.2019 14:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr. Jiří Sixta

Obsah, program:

Účastníci interaktivního semináře si uvědomí, kterým oblastem rizikového chování je potřebné věnovat pozornost na 1. stupni základní školy. Naučí se efektivním metodám a formám práce specifické primární prevence. Pochopí roli třídního učitele v primární prevenci rizikového chování na 1. stupni základní školy.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis