Pečlivě vybíráme aktuální témata, která reagují na Vaše potřeby. Kvalita předkládaných seminářů je pro nás prioritní. Naši lektoři jsou uznávanými odborníky, kteří zpravidla publikují a mohou Vám téma zprostředkovat i ve formě učebnic a odborných knih. Zároveň vycházejí z vlastní praxe a zkušeností s pedagogickou činností. 

Všechny naše semináře nabízené v rámci DVPP jsou akreditované MŠMT (pokud ne, budete na tento fakt upozorněni v pozvánce na konkrétní akci).

Foto7226a   Seminář PaedDr. Hany Mühlhauserové   Foto7242a

 

Připravujeme nabídku na nový školní rok 2016/2017. Neváhejte se na nás obrátit s Vašimi představami, náměty na bludistekv@seznam.cz; 608 907 894.

Nabídka pro školní rok 2018/19 - DVPP 2018_19

Nabídka pro školní rok 2017/18 - vybírejte z aktuálních seminářů viz nabídka. V tomto roce se soustředíme zejména na akce na zakázku. Školy mohou vybírat z témat zde, případně napište a připravíme seminář přesně podle Vašich požadavků.

Nabídka pro 2. pololetí 2016/2017 ke stažení zde: DVPP 2. pololetí 2017

Nabídka pro 1. pololetí 2016/2017 ke stažení zde: nabídka DVPP 2016

Vedení spisové služby ve školách a školských zařízeních v souladu s GDPR, včetně tvorby spisového řádu se spisovým a skartačním plánem.

24.9.2018 9:30 - 14:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Ing. RnDr. Eva Urbanová

Obsah, program:

Seznámení účastníků semináře se způsobem vedení spisové služby ve školách v souladu se zásadami GDPR, s povinností pečovat o dokumenty a s jejich následnou archivací, příp. skartací.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Jak zvládat poruchy emocí a chování u žáků v inkluzivní škole

3.10.2018 10:00 - 3.10.2018 15:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): PhDr. Miloslav Čedík Speciální pedagog – etoped, psychoterapeut, akreditovaný suprvizor ČIS a EAS, vysokoškolský učitel, akreditovaný videotrenér, lektor, akreditovaný certifikátor pro oblast primární prevence.

Obsah, program:

Po absolvování semináře porozumíte lépe emocím a příčinám chování, které vyplývají ze společného vzdělávání, budete umět aplikovat některé z představených postupů. Seznámíte se s postupy možné podpory při začleňování znevýhodněného žáka do školní třídy. Budeme diskutovat o konkrétních situacích, se kterými se při školní práci setkáváte. Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Jak reagovat v zátěžových situacích – problémové situace ve škole

8.10.2018 10:00 - 8.10.2018 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): PhDr. Jan Svoboda

Obsah, program:

Řešení krizových situací výuky Obsah bude upřesněnZobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Barevné pohádky

9.10.2018 9:00 - 13:00

Místo konání: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, Lidická 590/38, 360 01 Karlovy Vary. Tělocvična.

Lektor(ka): Marie Homolková,dlouholetá prexe jako učitelka MŠ a cvičitelka jógy. Oblíbená lektorka. Zásobí Vás neotřelými nápady, které lze okamžitě po semináři využít.

Obsah, program:

Jak využít pohyb v pohádce.Např. "Budka," "Koblížek," "Perníková chaloupka," "Červená Karkulka,"
Využití pohybových her,psychomotorických her.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Strategie vyšetřování šikany

16.10.2018 10:00 - 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Jiří Maléř, speciální pedagog a lektor pro oblast školství a sociální sféru

Obsah, program:

Vzdělávací modelový seminář zahrnuje metody práce s třídou, nenásilné způsoby řešení konfliktů. Nabízí praktické intervence, modelové situace, využití skupinové dynamiky, možné aktivity.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Metodická podpora pro učitele - zaměřeno na společné vzdělávání

24.10.2018 10:00 - 24.10.2018 14:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): PhDr. Miloslav Čedík Speciální pedagog – etoped, psychoterapeut, akreditovaný suprvizor ČIS a EAS, vysokoškolský učitel, akreditovaný videotrenér, lektor, akreditovaný certifikátor pro oblast primární prevence

Obsah, program:

Máte ve třídě žáky, kteří jsou vzděláváni podle IVP? Tápete, jak postupovat při výuce? Jak je vhodně začlenit mezi spolužáky? Jak spolupracovta s asistentem pedagoga? Přijďte sdílet své obavy/starosti/radosti s dalšími kolegy, kteří jsou ve stejné situaci pod vedením zkušeného supervizora. Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Hlava, ramena, kolena... aneb jak se čertíci procvičují od hlavy až k patě

6.11.2018 9:00 - 6.11.2018 13:00

Místo konání: Domov mládeže, Lidická 38, Karlovy Vary Drahovice - tělocvična

Lektor(ka): Marie Homolková,dlouholetá prexe jako učitelka MŠ a cvičitelka jógy. Oblíbená lektorka. Zásobí Vás neotřelými nápady, které lze okamžitě po semináři využít.

Obsah, program:

Jak se připravit na advent v MŠ? Mnoho zajímavých a neotřelých nápadů pro učitelky MŠ.
Např.: 
Cvičení s říkankou a písní: "Elce pelce , čerti jedou do pekelce."
Cvičení s příběhem: "Jak čertíkům spadla pec," "Jak čertík světem bloudil," "O čertu Kopytníkovi," apod.
Psychomotorické hry - "Čertíci."
Jak využít dětské knihy s námětem o čertech v práci s dětmi.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


100 dní v nové funkci ředitele

7.11.2018 10:00 - 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Miroslav Hřebecký

Obsah, program:

Vize jako nezbytný předpoklad každého manažera.  Jak přijít připraven, i když to nakonec dopadne jinak než podle plánu.  Jaké kroky podniknout nejdříve.  Jak si získat své spolupracovníky. Co se určitě vyplatí udělat, jak se chránit před zásadními průšvihy.  Jak delegovat a vzbudit zájem a aktivitu u svých spolupracovníků a podřízených.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Emoční sebeobrana

12.11.2018 9:00 - 12.11.2018 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Lukáš Radostný

Obsah, program:

Emoční sebeobrana představuje klíč ke zdravému prožívání emocí. 

Vzdělávací program je zaměřený na vědomou práci s emocemi a přináší principy úspěšného zvládání emočně náročných situací, které přináší osobní i pracovní život. 

Emoční sebeobrana učí, jak nakládat s emocemi ve školním prostředí i mimo něj. Emoce se pak mohou stát cenným zdrojem, a neohrožují naše duševní i fyzické zdraví.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Využití online aplikací na ZŠ aneb Křížovky, kartičky, slovní mraky, kvízy – a vyučování je “ízy”

10.12.2018 10:00 - 10.12.2018 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka):  Mgr.Ivana Hrubá Eliášová

Obsah, program:

Obsahem vzdělávací akce je seznámení účastníku s dostupnými online aplikacemi. Praktický nácvik s těmito aplikacemi a vytvoření vzorových, v praxi využitelných, didaktických materiálů. Informace o didaktických zásadách při práci s těmito aplikacemi s ohledem na věk žáků. Slovní mraky. Ukázky dostupných online aplikací. Vhodné pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Právní minimum pro pedagogy: vybrané problémy

leden 2019 -

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr.Bc. Lucie Obrovská, PhD.

Obsah, program:

Cílem právní části semináře, tedy bloku týkajícího se právních aspektů práce pedagoga, je přiblížení základních právních okruhů, které se vyučujících týkají. Seminář proto přiblíží hlavně práva a povinnosti pedagogů, jejich případnou právní odpovědnost za jednání během vyučování, a dále právní aspekty komunikace učitele s rodiči (zákonnými zástupci) žáků, se zletilými studenty, jakož i s dalšími aktéry vzdělávání (s asistenty pedagoga, s pracovníky ŠPZ, s OSPOD, s vedením školy).
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Právní minimum ředitele školy: vybrané problémy

leden 2019 -

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Bc. Lucie Obrovská, PhD.

Obsah, program:

Cílem tohoto semináře bude postižení hlavních právních problémů, s nimiž se ve své funkci setkávají ředitelé škol. Protože rozhodují jako správní orgány, bude část semináře věnována správnímu řádu a jeho vztahu ke školskému zákonu. Dále budou představeny povinnosti školy při komunikaci se studenty a zákonnými zástupci žáků, a to včetně problematiky ochrany osobních údajů žáků.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Přijímací řízení 2019

14.2.2019 9:30 - 14:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): RnDr. Ing. Eva Urbanová

Obsah, program:

Základní právní předpisy při rozhodování ředitele školy ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., zákon č. 561/2004 Sb.), prováděcí předpisy týkající se příjímání dětí, žáků a studentů, stanovení kritérií přijetí, podání přihlášky ke vzdělávání a její náležitosti, účastníci řízení a jejich zastoupení, založení správního spisu a jeho vedení, tvorba dokumentů patřících do spisu, jejich podepisování ...
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Neukázněné dítě předškolního věku

27.2.2019 10:00 - 27.2.2019 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Doc. PaeDr. Olga Zelinková CSc.
  • Docentka pedagogických věd, absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Zabývá se diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifické poruchy učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti. Je prezidentkou České společnosti "Dyslexie"

Obsah, program:

Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi. Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Jak pomoci při zvládání klíčových kompetencí v předškolním věku

28.2.2019 9:00 - 28.2.2019 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Doc. PaeDr. Olga Zelinková CSc.
  • Docentka pedagogických věd, absolvovala Pedagogickou fakultu UK, obor speciální pedagogika. Zabývá se diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifické poruchy učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti. Je prezidentkou České společnosti "Dyslexie".

Obsah, program:

Hledání příčin selhávání dětí, neúspěchu při zvládání kompetencí, které jsou důležité pro osobní rozvoj. Možnosti práce s těmito dětmi. 
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Metody nácviku čtení

11.3.2019 9:00 - 11.3.2019 13:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr. Zuzana Pavelová

Obsah, program:

Účastníci po absolvování kurzu bude znát úskalí, které se objevují v procesu učení se čtení. Bude vědět výhody jednotlivých metod čtení, specifika metod, přednosti i úskalí. Bude seznámen s diagnostikou a seznámí se s návrhem nápravné péče problému ve čtení. Seminář je zaměřen na zhodnocení metod výuky čtení z pohledu obtíží. Jeho cílem je rozšířit pedagogické dovednosti učitelů ročníků základní školy a poskytnout učitelům, kteří vedou nápravnou péči žáků se SPU další vhodné a praxí prověřené nástroje. 
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku, mladšího školního věku

12.3.2019 9:00 - 12.3.2019 13:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Zuzana Pavelová, speciální pedagožka v PPP, lektorka.

Obsah, program:

Budeme se věnovat diagnostice problémů v oblasti grafomotoriky, které pramení z nerovnoměrného psychomotorického vývoje. Zjistíte, jak má probíhat nácvik grafomotoriky, psaní. Získáte informace, jak lateralita ovlivňuje vývoj jedince a odráží se v nácviku psaní. Seznámte se s cvičeními, které pomáhají zlepšit nerovnoměrnosti v psychomotorickém vývoji s dopadem do oblasti psaní.Seminář je zaměřen na metody a nácvik psaní hlavně u dětí s výraznými grafomotorickými obtížemi, které pramení z nerovnoměrného vývoje, raného psychomotorického vývoje a obtíží v lateralitě.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Pohádka nás naučí

26.3.2019 9:00 - 15:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Sylvia Doláková

Obsah, program:

Práce s pohádkami v MŠ i ZŠ. Seminář je v českém jazyce, není zaměřen na AJ. Pouze Vy, kteří máte zájem, dostanete materiály i v AJ. Hodí se tedy i pro ty z Vás , kteří AJ neučíte.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit

27.3.2019 9:00 - 27.3.2019 15:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Sylvie Doláková

Obsah, program:

Tematicky uspořádané hodiny naučí učitele, jak s minimálním zasahováním do procesu dosáhnout hodiny, kdy jsou žáci zaujati daným úkolem, na kterém pracují individuálně či ve skupinách a učí se prezentovat výsledky své práce. Využitím běžně dostupných materiálů, například těch, které mají k dispozici v učebnicích, ale hlavně jejich jednoduchou adaptací a dalším zpracováním umožní žákům lépe a důkladněji procvičit dané učivo. 
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Dvouleté dítě v MŠ

15.4.2019 9:00 - 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Svatava Vyhlídalová, zakladatelka a předsedkyně Asociace soukromých poradenských pracovníků s celostátní působností, zkušená lektorka se soukromou praxí v poradenství ve školství se zaměřením na SPU, ADD, ADHD.

Obsah, program:

Dominance vlivu prostředí na vývoj vlastností dítěte. Upozornění na dětská vývojová specifika a možnosti MŠ sanovat potřeby dětí dané věkové kategorie.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Lateralita a školní úspěšnost

16.4.2019 9:00 - 13:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Svatava Vyhlídalová, zakladatelka a předsedkyně Asociace soukromých poradenských pracovníků s celostátní působností, zkušená lektorka se soukromou praxí v poradenství ve školství se zaměřením na SPU, ADD, ADHD.

Obsah, program:

Cílem semináře je osvojit si zajímavé přístupy i metodiky pro zmírnění eventuelních negativních prožitků neúspěšnosti dítěte na počátku základní školní docházky - zaměřeno na latelalitu.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis