V současnosti se soustředíme především na moderní trendy v pedagogice a tíživá témata, která ze společnosti prostupují i do výchovy a vzdělávání žáků. Našim hlavním cílem je poskytnout aktuální informace a nástroje, které Vám mohou pomoci při pedagogické činnosti. 

Bereme Vás v úvahu při přípravě dalších nabídek – oceníme rady, náměty, necháme se inspirovat novými podněty.

Foto7180a              Foto7237a

Další vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP

Všechny naše semináře nabízené v rámci DVPP jsou akreditované MŠMT. Pokud ne, budete na tento fakt upozorněni v pozvánce na konkrétní akci.

Kopie platné akreditace vzděl. organizace

Akce na zakázku - školení pro sborovny

Pokud Vás některá z akcí osloví, neváhejte se na nás obrátit, domluvíme společně vhodný termín a místo konání. Máte jinou představu? Obraťte se na nás a domluvíme Vámi požadované téma s přihlédnutím k Vašim finančním možnostem.

Akce pro školní třídy

Besedy, projekty, exkurze pro školní třídy  připravené z nabídky zde , nebo sestavené na míru Vašim požadavkům.

English Vocabulary– Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině

21.1.2021 9:00 - 21.1.2021 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): Mgr. Sylvie Doláková

Obsah, program:

Kurz se zabývá problematikou seznamování, upevňování a používání slovní zásoby. V kurzu vám představíme aktivity k procvičování a rychlému vybavování slovíček, zapamatování si „nezapamatovatelných slov“, rychlé zvládnutí velkého množství slovní zásoby. Dotkneme se problematiky žákovských slovníčků (včetně otázky transkripce), budeme pracovat s učením v souvislostech, představíme si bezpřekladové techniky a příklady vizualizace slovní zásoby

Praktické vyzkoušení nabízených metod práce zaručí, že si z kurzu odnesete bohaté náměty k využití v praxi ve školách.

 

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Lateralita a její vliv na školní praxi

9.2.2021 9:00 - 9.2.2021 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, KArlovy Vary

Lektor(ka): Mgr. Zuzana Pavelová

Obsah, program:

Účastníci kurzu budou seznámeni s aktuálními teoretickými poznatky v oblasti laterality mozkových hemisfér. Seznámení se základními reflexy, které ovlivňují vývoj učení. Naučí se cvičení pro zmírnění vlivu zkřížené laterality, které zlepší proces učení.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Jarní prázdniny

1.3.2021 - 7.3.2021

Místo konání:

Lektor(ka): Není určeno

Obsah, program:

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Komunikace mezi školou a rodiči - jak se vyhnout zbytečným nedorozuměním a konfliktům

8.3.2021 9:00 - 8.3.2021 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): PhDr. David Čáp, PhD.

Obsah, program:

Seminář ukazuje pedagogům, jak kvalitně vzdělávat a přitom zbytečně neztrácet energii. Co rodiče od školy očekávají a co potřebují, co naopak potřebují vyučující rodičům sdělit. Jak se vyhnout zbytečným nedorozuměním. Jak komunikovat s rozhořčeným či slovně agresivním rodičem, případně s rezignovaným či plačícím rodičem tak, aby bylo možné ve spolupráci pokračovat.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Šikana - mýty a realita

31.3.2021 9:00 - 31.3.2021 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): PhDr. David Čáp, PhD.

Obsah, program:

Jak ve škole vytvořit bezpečné klima - práce s ním v souvislosti s prevencí šikany. Diagnostika šikany, stádia ve vrstevnických skupinách.Proces šikany - jak může pedagog účinně zasáhnout v jednotlivých fázích tohoto procesu.Vedení rozhovoru s jednotlivými aktéry v procesu řešení šikany ve škole. Práce se vztahy ve třídě. Mýty a realita.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Čtení v 1. třídě

1.4.2021 9:00 - 1.4.2021 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): PaedDr. Hana Mühlhauserová

Obsah, program:

DATUM BUDE UPŘESNĚN - 03-04/2021

Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice čtení v 1. třídě a všemu, co se čtením souvisí.

 • časový plán čtení (předčtenářské období, čtení velkých písmen, čtení malých písmen) 0,5 h -
 • Společně projdeme časový plán, který je ověřený a zpracovaný na míru sadě učebnic, zaměříme se na uzlové body čas. plánu. vzdělávací cíle dle RVP – rozpracování do dílčích cílů v 1. ročníku 0,5 h
 • Prostudujeme, co říká o výuce čtení v 1. období RVP a cíl: ŽÁK ČTE PLYNULE S POROZUMĚNÍM PŘIMĚŘENÉ TEXTY rozfázujeme do 1. – 3. třídy. metody čtení (slabikování, hláskování, splývání), jakou metodu zvolit a proč 1 h
 • Na připraveném studijním materiálu prostudujeme všechny uznané metody čtení, jejich klady a zápory a budeme hledat odpověď na otázku, jakou metodu čtení v 1. třídě zvolit. metodický postup čtení: od přípravy na čtení, čtení písmen - slov až po čtení textů 2 h
 • Prakticky vyzkoušíme, jak zavést nové písmeno, jak přejít ke čtení slabik, celých slov a vět.
 • Ukážeme si, jak navodit písmeno s důrazem na zrakové vnímání, pravolevou a prostorovou orientaci; jak zavést novou hlásku – s aspektem na sluchové vnímání a výslovnost.
 • Demonstrujeme práci s mřížkou, s motivačními obrázky, využití různých pomůcek, kartiček a také různých materiálů na vytváření písmen (modelína, drátky, puzzle, domina, omalovánky…).
 • Využijeme nové učebnice čtení a jednotlivé kroky a metodické postupy procvičíme na konkrétních cvičeních. jak trénovat porozumění textu – metody práce s textem (ANO-NE, pětilístek, barevné čtení, neúplné věty, hádanky, práce s obrázky, dokončování příběhů) 2 h 
 • Uvedené metody vyzkoušíme prakticky a ukážeme si ukázky prací dětí. ukázky čtení žáků, identifikace chyb, možnosti jejich nápravy 2 h
 • Při poslechu ukázek čtení různým způsobem, různými metodami a v různém období 1. třídy získáme informace, co musí učitel při čtení dětí sledovat. Na základě těchto informací se pokusíme čtení dětí posoudit z hlediska techniky a budeme hledat možnosti, jak pomoci napravit nedostatky.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


PSANÍ V 1. TŘÍDĚ – OD ČÁRY K PSACÍMU PÍSMU

2.4.2021 9:00 - 2.4.2021 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): PaedDr. Hana Mühlhauserová

Obsah, program:

Jedná se o praktický seminář věnovaný problematice psaní v 1. třídě a všemu, co s psaním souvisí.

 • časově-tematický plán psaní (uvolňování ruky, grafomotorické prvky, hůlkové písmo, psací písmo);  0, 5 h
 •  Společně projdeme časový plán psaní, který je ověřený a zpracovaný na míru sadě nových učebnic, zaměříme se na uzlové body časového plánu. vzdělávací cíle psaní podle RVP  0, 5 h                                                                   
 • Prostudujeme, co říká o výuce psaní v 1. období RVP a cíle psaní rozfázujeme do 1. – 3. třídy.Aktivity k uvolnění ruky, správnému úchopu tužky – pomůcky, problémy a co s nimi      1,5 h
 • Ukážeme si mnohé aktivity k uvolnění ruky od zápěstí, přes loket, až k rameni. Vyzkoušíme si, jak využít PET lahev, proužky krep. papíru, houbičky a modelínu. Zmapujeme problémy, které se mohou na začátku 1. třídy v souvislosti s psaním vyskytnout, prodiskutujeme, jak je eliminovat.
 • Předáme si zkušenosti ohledně psacích pomůcek.Posloupnost GF prvků a metodický postup GF výcviku                                                            1,5 h
 • Důkladně prostudujeme všechny grafomotorické prvky a jejich uspořádání do čtyř skupin. Seznámíme se s možným metodickým postupem při grafomotorickém výcviku.Vhodné pomůcky, ukázky GF pracovních listů lektorky i praktické aktivity a náměty      1,5  h
 • Předvedeme a v praxi si vyzkoušíme nové GF listy, na kterých budeme demonstrovat různé aktivity, využití různých materiálů a propojení psaní s říkadly, s pohybem ve prospěch,rytmizace, plynulosti a uvolnění.Metodický postup při nácviku psaní – spojité psací písmo, psací potřeby, písanky;           1,5 h                                 
 • Projdeme si nové písanky, budeme hledat odpověď na otázku: Čím psát?
 • Vyzkoušíme si postup nácviku psaní od jednotlivých písmen, přes psaní slov, vět, opis a přepis. Portfolio žáků, příklady dobré praxe, nahrávky zajímavých aktivit z výuky   1  h
 • Prohlédneme si  vyplněné písanky a práce žáků, upozorníme na podstatné prvky, na možnosti hodnocení psaní. Předáme si vlastní zkušenosti.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis