V současnosti se soustředíme především na moderní trendy v pedagogice a tíživá témata, která ze společnosti prostupují i do výchovy a vzdělávání žáků. Našim hlavním cílem je poskytnout aktuální informace a nástroje, které Vám mohou pomoci při pedagogické činnosti. 

Bereme Vás v úvahu při přípravě dalších nabídek – oceníme rady, náměty, necháme se inspirovat novými podněty.

Foto7180a              Foto7237a

Další vzdělávání pedagogických pracovníků /DVPP

Všechny naše semináře nabízené v rámci DVPP jsou akreditované MŠMT. Pokud ne, budete na tento fakt upozorněni v pozvánce na konkrétní akci.

Kopie platné akreditace vzděl. organizace

Akce na zakázku - školení pro sborovny

Pokud Vás některá z akcí osloví, neváhejte se na nás obrátit, domluvíme společně vhodný termín a místo konání. Máte jinou představu? Obraťte se na nás a domluvíme Vámi požadované téma s přihlédnutím k Vašim finančním možnostem.

Akce pro školní třídy

Besedy, projekty, exkurze pro školní třídy  připravené z nabídky zde , nebo sestavené na míru Vašim požadavkům.

Dokumentace školy a legislativa

24.4.2018 9:00 - 24.4.2018 14:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary

Lektor(ka):

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Obsah, program:

Chronologický přehled změn ve školských i obecných právních předpisech za posledcních 24 měsíců s důrazem na změny v oblasti pracovněprávních vztahů, výchova a vzdělávání, hospodaření škol.
Požadavky právních norem a jejich úprav na změny v řízení škol a zejména ve vedení dokumentace škol, zejména personální, organizační, pracovněprávní, ekonomické. Nutné změny ve směrnicích školy, smlouvá, formulářích, rozhodnutích ředitele školy. Kontrolní systém, co lze očekávat nového od kontrolních orgánů. Praktické ukázky z činnosti kontrolních orgánů - MŠMT, krajských úřadů, ČŠI, inspektorátů práce, zřizovatele. Zjištěné skutečnosti, jejich dopad na práci školy a osobu ředitele, možné sankce, prevence negativních jevů. Příprava školy na kontroly, součinnost s kontrolními orgány.
Rozbor skutečných dokumnetů ze škol, ukázky chybných řešení, rozbor chyb, vzory správných řešení u dokumentů a vnitřních předpisů škol. Nejčastější omyly a chybná řešení ředitele.
Spolupráce se zřizovatelem, k čemu je zřizovatel oprávněn ve vztahu ke škole a k řediteli školy. Právní předpisy upravující vztah škol se zřizovatelem, kompetence zřizovatele a chybné výklady zákona o obcích ze strany zřizovatele.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


ZRUŠENO Kdo jsem a kam jdu

24.4.2018 10:00 - 24.4.2018 15:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka): Mgr. Jana Rambousková

Obsah, program:

Podpora rozvoje osobnosti žáků a umění komunikace ve vztahu učitel - žák skrze definování
povahových profilů; podpora tvůrčího myšlení v kontextu stanovování cílů a priorit.

Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Čtvero ročních období ve cvičení s prvky jógy

29.5.2018 10:00 - 29.5.2018 14:00

Místo konání: Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace, Lidická 590/38, Karlovy Vary

Lektor(ka): Marie Homolková; učitelka MŠ, cvičitelka jógy, zkušená lektorka.

Obsah, program:

Na semináři se dozvíte, jak lze  prostřednictvím pohybových činností podporovat radost z pohybu u dětí, jak je vést ke správnému životnímu stylu a podporovat tak zdravý růst a vývoj organismu. Získáte  baterii aktivit, které lze realizovat ve školní třídě v průběhu celého školního roku, jednotlivá cvičení si vyzkoušíte. Vhodné zejména pro učitele MŠ.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


ZMĚNA TERMÍNU 30.5.2018 VLIV ALTERNATIVNÍCH VÝTVARNÝCH TECHNIK NA ROZVOJ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ

30.5.2018 9:00 - 30.5.2018 13:30

Místo konání: Změna místa konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary

Lektor(ka): PhDr. Vlasta Šedá, Jiří Šedý

Obsah, program:

 • Všeobecný náhled do estetické výchovy.
 • Uvedení do problematiky
 • Alternativní výtvarné techniky v kojeneckém období
 • Alternativní výtvarné techniky v období batolete
 • Alternativní výtvarné techniky v předškolním období
 • Alternativní výtvarné techniky v mladším školním věku
 • Alternativní výtvarné techniky a starší školní věk
 •  Alternativní výtvarné techniky a děti se zdravotním postižením – lektor – Jiří Šedý
 • Ukázka z tvorby člověka s Downovým syndromem
 • Hra s barvou – jaro, léto
 • Hra s barvou – podzim, zima
 • Workshop
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Metodická podpora pro učitele

30.5.2018 10:00 - 30.5.2018 14:00

Místo konání: Změna místa konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary

Lektor(ka): PhDr. Miloslav Čedík

Obsah, program:

Supervizní seminář s PhDr. Miloslavem Čedíkem – téma vychází z podnětů účastníků semináře Jak zvládat poruchy emocí a chování u žáků v inkluzivní škole. Je volně přístupný i pro ty, kteří se semináře neúčastnili.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Seminář s doc. Olgou Zelinkovou: ADD a ADHD v teorii a praxi

12.6.2018 09:00 - 12.6.2018 13:00

Místo konání: Změna místa konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary

Lektor(ka): Doc. Olga Zelinková

Obsah, program:

Seznámení s příčinami a projevy specifických poruch chování a možnostmi jejich zmírnění popř. odstranění. Řešení konkrétních případů z praxe.Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Seminář s doc. Olgou Zelinkovou - Pedagogická diagnostika a prevence

13.6.2018 9:00 - 13.6.2018 13:00

Místo konání: Změna místa konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary

Lektor(ka):

Obsah, program:

Komplexní přístup k diagnostice. Diagnostika základních psychických funkcí (zraková a sluchová percepce), diagnostika úrovně řeči, motoriky. Podíl psychických funkcí v procesu osvojování dovedností. Pro učitele ZŠ: Diagnostika úrovně čtení, psaní a počítání, osvojení cizího jazyka atd.
Zobrazit celou akci

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis