Přihláška

Kurz / Seminář:
Titul, jméno a příjmení:
Datum narození:
Email:
Telefon:
Poznámka:
Ochrana proti zneužití:* napište číslovku dvacetdva
Bude-li proplácet Vaši fakturu zaměstnavatel, do zprávy zadejte fakturační údaje Vašeho zařízení


Do 1 dne vám zašleme informaci o zařazení do vzdělávacího programu.

Zpravidla týden před konáním akce DVPP posíláme upozornění o konání/nekonání akce s upřesněním způsobu úhrady na emailovou adresu uvedenou v přihlášce. Pokud Vám toto vyrozumění nedorazí, doporučujeme informovat se na tel. čísle 608907894, nebo na naší emailové adrese: info@bludistekv.cz.

Svým odesláním stvrzujete své seznámení se storno poplatky. Bezplatné storno přihlášky lze provést 5 dnů(včetně dne školícího) před zahájením akce. Méně než 5 pracovních dnů před začátkem semináře: storno poplatek 50%. Méně než 2 pracovní dny před začátkem semináře: storno poplatek 100%.V případě závažných důvodů je možná kompenzace až do výše 100% kurzovného a to pouze na základě písemné žádosti zaslané emailem nebo poštou a doložení zdravotního stavu lékařem. Pro výpočet stornopoplatku je rozhodující datum odeslání emailu nebo poštovního razítka žádosti o storno.

Před odesláním své přihlášky na akci pořádanou v rámci DVPP a proplácenou zaměstnavatelem si vyžádejte souhlas s absolvováním od vedení školy/školského zařízení.

Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis