Fascinace blouděním

"Bludiště jsou většinou složitě prolamované systémy pásů pečlivě sestřižených a nepropustných křovin. Vejdete dovnitř a nejdřív vesele s radostí procházíte úzkými neočekávaně zalomenými uličkami. Po jisté době dojdete k závěru, že všeho moc škodí a že přece jen není nad volný přehledný terén.

 A v té chvíli to začne. Pokoušíte se najít východ, ale ať děláte, co děláte, vždycky se jaksi zákonitě ocitnete ve středu bludiště. Jste rozumný člověk a je vám jasné, že vám nehrozí skutečné nebezpečí, že se dříve či později vlastním přičiněním nebo s pomocí jiných určitě dostanete ven, ale přesto po několika nezdařených pokusech pocítíte cosi jako hrůzu z vlastní bezmoci..." /zdroj:  Karel Kyncl - Moje Británie/

 Takové bludiště je i náš život. Vcházíme do něj naplněni radostí a očekávání. Po jisté době dojdeme k závěru, že péče rodičů unavuje a svazuje a že není nad svobodu. V té chvíli to začne. Pokoušíme se najít materiální, partnerské, pracovní, zdravotní, studijní uspokojení našich tužeb, ale ať děláme, co děláme, někdy se zákonitě ocitnete v bludném kruhu.

Jsme rozumní  a je nám jasné, že nehrozí skutečné nebezpečí, že se dříve či později vlastním přičiněním dostaneme ven. Nezdařené pokusy však umocňují náš strach z věcí příštích. Pokud právě teď pociťujete cosi jako hrůzu z vlastní bezmocnosti, nabízíme Vám pomocnou ruku. 

V našem Bludišti najdete z  "bludného hledání" cestu ven.

  • Neumíte se zorientovat na trhu práce? Absolvujte rekvalifikační kurz, vstupte do projektů.
  • Potřebujete kariérové poradenství? Domluvte si s námi schůzku.
  • Baví Vás Vaše práce a chcete se dále rozvíjet? Proto jsou zde doplňující a rozšiřující kurzy.
  • Potřebujete změnu  - v pracovním životě, partnerském soužití, v životním stylu? Možná pomohou besedy se spřízněnými lidmi.
  • Nedokážete se zorientovat v čerpání dotací? Rádi poradíme. Možná společně najdeme vhodné partnery pro Vaše vize.
  • Nedokážete usměrnit vlastní děti? Odpočiňte si a pošlete je k nám na tábor.

 

Náš tým

Božena Turoňová / projekty, zdravý životní styl, farmářské trhy

Hlavní iniciátorka vzniku občanského sdružení a současně jeho předsedkyně. Při MC KV koordinovala udílení cen Křesadlo pro dobrovolníky v Karlovarském kraji. Momentálně se angažuje především v oblasti PR, je evaluátorkou projektu Zpět do práce, který je spolufinancován EU. Nastartovala Farmářské trhy v Karlových Varech, které jsou hodnoceny jako jedny z nejlepších v republice – v současnosti je připravuje ve spolupráci s KV City a Magistrátem města Karlovy Vary.Vděčíme jí za mnoho zajímavých a cenných partnerství, někdy korigujeme její bezbřehou fantazii, se kterou se pouští do každého nového projektu.

Mgr. Zuzana Týnková / vzdělávání, projekty

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala Pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a pedagogické poradenství, dále absolvovala  Učitelství pro střední školy (pedagogika, psychologie).Absolvovala mnoho odborných kurzů věnujících se zejména žákům s SVP, rozvoji kompetencí u žáků, soft skills aj. Působila jako učitelka, metodička minimální prevence na základních školách. Vedla individuální poradnu se zaměřením na výchovné a vzdělávací obtíže žáků, kariérové poradenství. Několik let se soustředí - jako metodik, organizátor i lektor - na vzdělávání učitelů, nelékařského personálu, pracovníků v sociální sféře. Absolvovala kvalifikační studium Manažer projektu, je lektorem nejen kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů pro Bohemia EU Planners a Bludiště, z.s.  Učí na Střední pedagogické škole, gymnáziu a VOŠ v Karlových Varech. Ve spolupráci s dalšími v týmu píše pro Bludiště,z.s. projekty. Je projektovou manažerkou projektů Zpět do práce a Zdravá rodina.

 ... a další 

 

Dokumenty ke stažení

stanovy 1

stanovy 2

stanovy 3

Akreditace MŠMT - Poradce pro zdravý životní styl

Kopie platné akreditace vzděl. organizace 2012-2018

Rozhodnutí akreditace MŠMT - 2018-2024

Živnostenský list

440995584_0_vyhoveni_usnesenim_Fj_4312_2017_KSPL

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Ucetni zaverka 2015 OR

Ucetni zaverka 2016 OR

účetní závěrka 2017

Účetní závěrka 2018

Výroční zpráva 2018

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2020 a účetní závěrka

Výroční zpráva a účetní závěrna 2021

Výroční zpráva a závěrka 2022

Výroční zpráva a roční závěrka 2023_1

Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis