Fascinace blouděním

"Bludiště jsou většinou složitě prolamované systémy pásů pečlivě sestřižených a nepropustných křovin. Vejdete dovnitř a nejdřív vesele s radostí procházíte úzkými neočekávaně zalomenými uličkami. Po jisté době dojdete k závěru, že všeho moc škodí a že přece jen není nad volný přehledný terén.

 A v té chvíli to začne. Pokoušíte se najít východ, ale ať děláte, co děláte, vždycky se jaksi zákonitě ocitnete ve středu bludiště. Jste rozumný člověk a je vám jasné, že vám nehrozí skutečné nebezpečí, že se dříve či později vlastním přičiněním nebo s pomocí jiných určitě dostanete ven, ale přesto po několika nezdařených pokusech pocítíte cosi jako hrůzu z vlastní bezmoci..." /zdroj:  Karel Kyncl - Moje Británie/

 Takové bludiště je i náš život. Vcházíme do něj naplněni radostí a očekávání. Po jisté době dojdeme k závěru, že péče rodičů unavuje a svazuje a že není nad svobodu. V té chvíli to začne. Pokoušíme se najít materiální, partnerské, pracovní, zdravotní, studijní uspokojení našich tužeb, ale ať děláme, co děláme, někdy se zákonitě ocitnete v bludném kruhu.

Jsme rozumní  a je nám jasné, že nehrozí skutečné nebezpečí, že se dříve či později vlastním přičiněním dostaneme ven. Nezdařené pokusy však umocňují náš strach z věcí příštích. Pokud právě teď pociťujete cosi jako hrůzu z vlastní bezmocnosti, nabízíme Vám pomocnou ruku. 

V našem Bludišti najdete z  "bludného hledání" cestu ven.

  • Neumíte se zorientovat na trhu práce? Absolvujte rekvalifikační kurz, vstupte do projektů.
  • Potřebujete kariérové poradenství? Domluvte si s námi schůzku.
  • Baví Vás Vaše práce a chcete se dále rozvíjet? Proto jsou zde doplňující a rozšiřující kurzy.
  • Potřebujete změnu  - v pracovním životě, partnerském soužití, v životním stylu? Možná pomohou besedy se spřízněnými lidmi.
  • Nedokážete se zorientovat v čerpání dotací? Rádi poradíme. Možná společně najdeme vhodné partnery pro Vaše vize.
  • Nedokážete usměrnit vlastní děti? Odpočiňte si a pošlete je k nám na tábor.

 

Náš tým

Božena Turoňová / projekty, zdravý životní styl, farmářské trhy

Hlavní iniciátorka vzniku občanského sdružení a současně jeho předsedkyně. Při MC KV koordinovala udílení cen Křesadlo pro dobrovolníky v Karlovarském kraji. Momentálně se angažuje především v oblasti PR, je evaluátorkou projektu Zpět do práce, který je spolufinancován EU. Nastartovala Farmářské trhy v Karlových Varech, které jsou hodnoceny jako jedny z nejlepších v republice – v současnosti je připravuje ve spolupráci s KV City a Magistrátem města Karlovy Vary. Je regionálním konzultantem pro programy Erasmus + (Dům zahraniční spolupráce). Vděčíme jí za mnoho zajímavých a cenných partnerství, někdy korigujeme její bezbřehou fantazii, se kterou se pouští do každého nového projektu.

Mgr. Zuzana Týnková / vzdělávání, projekty

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudovala Pedagogiku se zaměřením na školní pedagogiku a pedagogické poradenství, dále absolvovala na stejné katedře Učitelství pro střední školy (pedagogika, psychologie).Absolvovala mnoho odborných kurzů věnujících se zejména žákům s SVP, rozvoji kompetencí u žáků, soft skills aj. Působila jako učitelka a metodička minimální prevence na základních školách. Vedla individuální poradnu se zaměřením na výchovné a vzdělávací obtíže žáků, kariérové poradenství. Několik let se soustředí - jako metodik, organizátor i lektor - na vzdělávání učitelů, nelékařského personálu, pracovníků v sociální sféře. V současné době absolvovala kvalifikační studium Manažer projektu, je lektorem nejen kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů pro Bohemia EU Planners a regionálním konzultantem pro programy Erasmus + (Dům zahraniční spolupráce). Učí na Střední pedagogické škole, gymnáziu a VOŠ v Karlových Varech. Ve spolupráci s dalšími v týmu píše pro Bludiště,z.s. projekty. Je projektovou manažerkou projektu Zpět do práce.

PhDr. Pavel Feigl / historie, projekty

Historik, tlumočník a překladatel NJ. Lektor DVPP. Dlouholetá činnost pedagoga na všech typech středních škol vč. např. předsedy maturitní komise. Vědecký pracovník a vysokoškolský učitel. Organizoval germanistické konference a výměnné pobyty vyučujících. V rezortním ústavu ministerstva školství koordinoval činnost krajských metodiků cizích jazyků. Praxe v cestovním ruchu – incomingu i jako delegát cestovních kanceláří v zahraničí.

Mgr. Věra Bartošová / tábory pro děti

 Od roku 1997 postupně dobrovolnicí, lektorkou, členkou rady a místopředsedkyní občanského sdružení Mateřské centrum Karlovy Vary. Od roku 2002 předsedkyní tohoto sdružení (MCKV). V říjnu 2005 se stala prostřednictvím projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií a Karlovarským krajem manažerkou a ředitelkou MCKV. V rámci činnosti sdružení má bohaté zkušenosti se vzděláváním matek na mateřské dovolené a organizací kurzů pro děti a rodiče, vedením grantů a projektů financovaných z různých zdrojů včetně peněz z Evropské unie. V současnosti se věnuje především předškolní pedagogice, plavání dětí a letním dětským táborům.

 

 ... a další 

 

Dokumenty ke stažení

stanovy 1

stanovy 2

stanovy 3

Akreditace MŠMT - Poradce pro zdravý životní styl

Kopie platné akreditace vzděl. organizace 2012-2018

Rozhodnutí akreditace MŠMT - 2018-2024

Živnostenský list

440995584_0_vyhoveni_usnesenim_Fj_4312_2017_KSPL

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2017

Ucetni zaverka 2015 OR

Ucetni zaverka 2016 OR

účetní závěrka 2017

Účetní závěrka 2018

Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis