DYSLEXIE OD NAROZENÍ DO DOSPĚLOSTI (DYSLEXIE JAKO CELOŽIVOTNÍ ZÁTĚŽ)

30.3.2020 9:00 - 30.3.2020 15:30

Místo konání: Dvorana, Chebská 48, Karlovy Vary

Lektor(ka): Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA

Informace o lektorovi: Předsedkyně České společnosti Dyslexie, člen výboru Společnosti pro podporu a rozvíjení čtenářství.Lektorka kurzů a seminářů v oblasti SVPUCH.Publikuje v odborných časopisech, vydala řadu odborných knih a metodických materiálů, dlouhá léta působí i jako vysokoškolský pedagog, provádí soukromou diagnostiku a reedukaci SVPU. V roce 1994 založila nakladatelství DYS, kde vydává své pracovní materiály pro práci s dětmi s dyslexií. Texty, které tehdy vznikaly, se v menších obměnách prodávají dodnes.

Obsah, program:

Co je dyslexie a další poruchy učení, jak vznikají, jak se projevují? Vznik poruch je podmíněn neostatečným vývojem psychických funkcí, které negativně ovlivňují nejen osvojování čtení, psaní, matematiky, cizích jazyků, ale nepříznivě působí na řadu dalších aktivit v průběhu dne. První příznaky lze vnímat již v předškolním věku, nejvýrazněji se projevují na základní škole. V různé míře přetrvávají po celý život

Základními postupy při práci se žáky (studenty, dospělými). Didaktické zásady.

Dyslexie ve škole: Organizace výuky – časová, prostorová. Modifikace metod a forem výuky, individuální práce se žáky, podpora motivace, prevence únavy, podpora koncentrace pozornosti. Pomůcky. Projevy dyslexie v pracovním prostředí a podpora jedince s dyslexií.

Hodnocení, sebereflexe. Zvyšování sebedůvěry žáka/studenta/dospělého.

Sociální aspekty dyslexie. Začleňování. Dostatek prostoru bude ponechán na otázky, odpovědi, diskuzi.

Akreditace v systému DVPP pod č.j. 27470/2019-5-748 v rozsahu 8 hodin.

Cílová skupina: Učitelé ZŠ, SŠ, SOŠ, gymnázií, VOŠ, zájemci z řad veřejnosti

Cena akce je: 980 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis