Výchovné obtíže u předškolních dětí

31.3.2020 9:00 - 31.3.2020 13:30

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc., MBA

Informace o lektorovi: Předsedkyně České společnosti Dyslexie, člen výboru Společnosti pro podporu a rozvíjení čtenářství.Lektorka kurzů a seminářů v oblasti SVPUCH.Publikuje v odborných časopisech, vydala řadu odborných knih a metodických materiálů, dlouhá léta působí i jako vysokoškolský pedagog, provádí soukromou diagnostiku a reedukaci SVPU. V roce 1994 založila nakladatelství DYS, kde vydává své pracovní materiály pro práci s dětmi s dyslexií. Texty, které tehdy vznikaly, se v menších obměnách prodávají dodnes.

Obsah, program:

Hledání příčin kázeňských problémů u dětí v předškolním věku. Možnosti práce s těmito dětmi. Osvojení komplexního přístupu k řešení dané problematiky (škola, rodina, společnost, dítě). Příčiny nežádoucího chování. Možnosti práce s těmito dětmi. Spolupráce s rodinou. Příčiny nekázně pramenící z bio-psychických zvláštností dítěte (nepoznané smyslové vady, lateralita, vady řeči apod.) Nediagnostikované mírné defekty jsou příčinou závažnějších odchylek v chování. Jak se tyto odchylky ve vývoji projevují? Jak na ně může učitel reagovat?

Akreditace v systému DVPP pod č.j. 27470/2019-5-748 v rozsahu 6 hodin.

Cílová skupina: Učitelé MŠ

Cena akce je: 920 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis