Využití krátkých relaxačních technik při vyučování.

22.10.2020 9:00 - 22.10.2020 14:00

Místo konání: Bludiště, z.s., Areál Dvorana, Chebská 73/48,360 06 Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): PeadDr. et. Mgr. Hana Žáčková

Informace o lektorovi:

Vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK a psychologii se specializací v klinické psychologii na Filozofické fakultě UK. Na pedagogické fakultě dále pokračuje v postgraduálním studiu školní psychologie. Absolvovala psychoterapeutický výcvik se specializačními kurzy (reedukace specifických poruch učení a chování, relaxačních techniky atp.). Má zkušenosti z praxe školního psychologa i poradenské činnosti v pedagogicko-psychologických poradnách. Jako pedagog působila na základních i speciálních školách. Věnuje se také lektorské činnosti, přispívá do odborných periodik, spolupracovala na řadě knižních publikací, je členkou několika odborných asociací.

Obsah, program:

Seminář je zaměřen na využití krátkých relaxačních technik při vyučování. Tyto techniky slouží ke krátkému odpočinku a odreagování při vyučování a lze je zařadit průběžně ve vyučovací hodině jako metodu aktivace žáků. Jsou vhodné zejména při práci s žáky s ADHD/ADD, ale přispějí k rychlé regeneraci sil a zmírnění unavitelnosti i u ostatních dětí.

Účastníci semináře budou seznámeni s možnostmi využití zkrácených relaxačních technik, které prostřednictvím fyzického uvolnění (uvolnění svalového napětí) dopomohou k uvolnění psychickému. Mimo klasických relaxačních technik (zkrácené varianty Jacobsonovy progresivní svalové relaxace, relaxačních technik s imaginacemi) budou účastnící semináře seznámeni s různými variantami dechových cvičení, která přináší rychlý efekt a i s cvičeními koncentračními zlepšující soustředění, relaxacemi hudebními a doplňkovými technikami, dále i se spánkovými relaxacemi, které usnadňují usínání a jsou použitelné i při poruchách spánku. 

Seznámí se se zásadami a postupy při práci s těmito technikami a i s dalšími možnostmi jejich využití (ve školní družině, v hodinách tělesné výchovy, v realaxačních hodinách či kroužcích, v mateřské škole). Jednotlivé techniky budou názorně předvedeny a účastníci si je budou moci sami vyzkoušet. 

Součástí semináře bude seznámení s odbornou literaturou týkající se těchto technik. 

 

Cílová skupina: učitelé MŠ učitelé 1.stupně ZŠ učitelé 2.stupně ZŠ učitelé SOŠ a SOU, gymnázií pedagogové volného času učitelé - vedoucí školních zájmových kroužků a klubů.

Cena akce je: 750 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis