Právní minimum ředitele školy: vybrané problémy

leden 2019 -

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Bc. Lucie Obrovská, PhD.

Obsah, program:

Cílem tohoto semináře bude postižení hlavních právních problémů, s nimiž se ve své funkci setkávají ředitelé škol. Protože rozhodují jako správní orgány, bude část semináře věnována správnímu řádu a jeho vztahu ke školskému zákonu. Dále budou představeny povinnosti školy při komunikaci se studenty a zákonnými zástupci žáků, a to včetně problematiky ochrany osobních údajů žáků.
Jednotlivé části semináře budou věnovány následujícím problémům:
  • hlavní zásady postupu správních orgánů, účastníci řízení 
  • rozhodování se zaměřením na přijímání žáků a přijímání žáků se SVP  
  • náležitosti rozhodnutí, doručování, odvolací řízení 
  • GDPR a ochrana osobních údajů žáků 
  • právní aspekty komunikace s žáky a jejich zákonnými zástupci  

Cena akce je: 1050 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis