Právní minimum pro pedagogy: vybrané problémy

leden 2019 -

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary - Dvory

Lektor(ka): Mgr.Bc. Lucie Obrovská, PhD.

Obsah, program:

Cílem právní části semináře, tedy bloku týkajícího se právních aspektů práce pedagoga, je přiblížení základních právních okruhů, které se vyučujících týkají. Seminář proto přiblíží hlavně práva a povinnosti pedagogů, jejich případnou právní odpovědnost za jednání během vyučování, a dále právní aspekty komunikace učitele s rodiči (zákonnými zástupci) žáků, se zletilými studenty, jakož i s dalšími aktéry vzdělávání (s asistenty pedagoga, s pracovníky ŠPZ, s OSPOD, s vedením školy).

Jednotlivé části semináře budou věnovány následujícím problémům:
  • právní postavení vyučujících na škole a jejich odpovědnost 
  • speciální povinnosti pedagogů ve vztahu k dětem, žákům a studentům
  • práva pedagogů  - vymezení vztahu učitel: asistent pedagoga
  • právní aspekty komunikace s žáky a jejich zákonnými zástupci 
  • speciální povinnosti pedagogů ve vztahu k ŠPZ, Policii ČR, OSPOD.
  • ochrana osobních údajů žáků.

Cena akce je: 1050 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis