Dvouleté dítě v MŠ- ZRUŠENO

15.4.2019 9:00 - 15:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Svatava Vyhlídalová, zakladatelka a předsedkyně Asociace soukromých poradenských pracovníků s celostátní působností, zkušená lektorka se soukromou praxí v poradenství ve školství se zaměřením na SPU, ADD, ADHD.

Obsah, program:

Dominance vlivu prostředí na vývoj vlastností dítěte. Upozornění na dětská vývojová specifika a možnosti MŠ sanovat potřeby dětí dané věkové kategorie.
  • Fyzický a psychický vývoj dítěte 
  •  Potřeby batolat – zajištění základní potřeby bezpečí, jistoty a vazby, potřeba stálosti, řádu, dostatečných smyslových podnětů, pohybu… 
  •  Osobnostně orientovaná předškolní výchova / pravidla,mantinely,volnost pohybu; realizace vzdělávacích cílů podmíněna možnostmi a potřebami batolete; míra stimulace ve vztahu k rozvoji poznávacích procesů – vliv prostředí, okolí, vrstevníků akceleruje vývoj raného období 
  •  Hra a nová dětská zkušenost 
  • Hračky – stimulují charakter, rozvíjejí tvořivost, fantazii, motorickou obratnost ; vhodné typy hraček / homolog. hračky/; genderově vyhraněné hračky… 
  • Návaznost spolupráce rodiny a učitelky v MŠ- kvalitní otevřená komunikace-kvalitní péče o batole. 
  • Role učitelky v adaptačním procesu –zaměření na individ. potřeby dítěte a rodiny; nápomoc v překonávání prvních obtíží; citlivě reagovat na formy podpory rodiny
  •  Co dělat , když se adaptace nedaří ? ; deprivace „z nucené hospitalizace „ v MŠ; 
  • Uspořádání rodinného života ve vztahu k vedení dítěte.
  •  Vliv nepříznivých sociálních vlivů na vývoj dítěte: obousměrná vazba dítě – rodič.

Cena akce je: 850 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis