Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku, mladšího školního věku - OBSAZENO

12.3.2019 9:00 - 12.3.2019 13:00

Místo konání: Dvorana, Chebská 73/48, Karlovy Vary (Dvory).

Lektor(ka): Mgr. Zuzana Pavelová, speciální pedagožka v PPP, lektorka.

Obsah, program:

Budeme se věnovat diagnostice problémů v oblasti grafomotoriky, které pramení z nerovnoměrného psychomotorického vývoje. Zjistíte, jak má probíhat nácvik grafomotoriky, psaní. Získáte informace, jak lateralita ovlivňuje vývoj jedince a odráží se v nácviku psaní. Seznámte se s cvičeními, které pomáhají zlepšit nerovnoměrnosti v psychomotorickém vývoji s dopadem do oblasti psaní.Seminář je zaměřen na metody a nácvik psaní hlavně u dětí s výraznými grafomotorickými obtížemi, které pramení z nerovnoměrného vývoje, raného psychomotorického vývoje a obtíží v lateralitě.
  • Přehled témat výuky: 
  • Vliv psychomotorického vývoje na nácvik psaní. 
  •  Vliv laterality na proces učení. 
  •  Diagnostika laterality, seznámení s obtížemi, které pramení ze zkřížené laterality. 
  • Základy nácviku psaní 
  • Základní grafomotorické cviky
  •  Předání zkušeností s nápravou psaní 
  •  Kineziologická cvičení na rozvoj psaní

Cena akce je: 720 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis