Úvod do artefiletiky pro pedagogické pracovníky

17.4.2018 9:00 - 17.4.2018 15:00

Místo konání: Hestie, Stará Kysibelská 45, Karlovy Vary

Lektor(ka):

Mgr. Mária Adamkovičová

Obsah, program:

Artefiletika je reflektivní, tvořivé a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z výtvarného umění nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu žáků, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v žákovské skupině. V teoretické části semináře získáte základní poznatky o artefiletice a o možnostech jejího využití při výchovně vzdělávacích činnostech a osvojíte si základní názvosloví. V praktické části se pak zaměříme na získávání zkušeností s artefiletickými metodami a technikami, jejichž prostřednictvím dochází u žáků k lepšímu sebepoznávání a také ke zlepšení jejich komunikačních a dalších sociálních dovedností. 1. Artefiletika – historie, význam, vymezení pojmu. Rozdíl mezi arteterapií a artefiletikou. 2. Možnosti využití artefiletiky v pedagogické činnosti - artefiletika s předškoláky, školáky, teenagery. 4. Artefiletické techniky a metody. 5. Ontogeneze výtvarného projevu. 6. Praktická ukázka, zážitková technika. 7. Skupinová reflexe ze zážitkové činnosti. 8. Diskuze, otázky, příklady z praxe.

Cena akce je: 720 Kč

Přihláška na akci je ZDE


Máte zájem o zasílání novinek? Napište nám svůj email:
Mám primárně zájem o:
Souhlasím se zasíláním informací o konaných akcích a zároveň uděluji Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zajištění této rozesílky.
© Bludiště Karlovy Vary 2014, Náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary   |   Grafika: Klubko 55   |   Vytvořil: DViT Servis